Wersja dla osób niedowidzących

Idę do pracy 2

„Idę do pracy 2”  

aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy

Projekt "Idę do pracy 2" jest kontynuacją działalności zespołu trenerów pracy wspomaganej z lat 2008-2020, która skierowana jest na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie pięcioetapowej metody zatrudnienia wspomaganego oraz pozyskanie nowych stanowisk pracy i docelowe zatrudnienie beneficjentów ostatecznych na otwartym rynku pracy. W doczasowej historii zespół trenerów pracy zatrudnił kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

W ramach realizacji projektu planowane jest wsparcie 40 osób z niepełnosprawnościami, które mają szczególne trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracy oraz osób, u których nie zakończył się jeszcze proces zatrudnienia wspomaganego w miejscu pracy. Wsparcie będzie realizowane poprzez zastosowanie metody zatrudnienia wspomaganego, zgodnej z europejskim modelem zatrudnienia wspomaganego oraz wytycznymi opracowanymi w ramach projektu "Trener Pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W ramach wsparcia przewidziane jest przygotowanie kandydatów do zatrudnienia pod kątem umiejętności pracowniczych, społecznych i zawodowych, które są niezbędne w doborze odpowiedniego stanowiska pracy, procedurze zatrudnienia oraz przebiegu zatrudnienia, czyli jego monitoringu. Każdy beneficjent będzie miał stworzony IPD, który będzie aktualizowany na bieżąco. Kolejnym krokiem będzie aktywne pośrednictwo pracy, prowadzenie próbek pracy i indywidualnych zajęć praktycznych dla wszystkich beneficjentów, prowadzenie przez trenerów pracy wspomaganej grupy wsparcia dla osób zatrudnionych, a także dla osób niepełnosprawnych, które poszukują pracy. W ramach realizacji zadań projektu kontynuowane będą cykliczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla zespołu trenerów, dzięki czemu zwiększy się zakres wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych jego członków.

Kontynuowana będzie współpraca z Polską Federacją Zatrudnienia Wspomaganego oraz z zaprzyjaźnionymi zespołami trenerów działających na terenie Polski w celu czerpania wzorców. Zespół trenerski zajmie się organizacją spotkań promujących wspomagane zatrudnienie wśród lokalnych pracodawców z województwa dolnośląskiego (powiat Milicz, Trzebnica, Oleśnica), osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, do których kierowany jest program.

Prowadzeniem stałej ewaluacji ilościowej i jakościowej programu będzie się zajmował koordynator projektu, poprzez dokumentowanie przebiegu programu zgodnie z narzędziami wypracowanymi przez zespół trenerski.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

CEL PROGRAMOWY: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy
TYP PROJEKTU: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego
AUTORZY: Marcin Folmer, Urszula Gaj
KOORDYNATOR: Marcin Folmer
CZAS TRWANIA: 01.04.2022 – 31.03.2025

Praktyki zawodowe
23.02.2023

Zimowy klimat nie przeszkodził nam dziś dotrzeć na stanowiska pracy i wykonać swoje codzienne obowiązki.

więcej »


Trening grupowy
08.02.2023

Nasza ekipa do zadań specjalnych zwarta i gotowa do pracy

więcej »


Trening społeczny
16.01.2023

Popołudnie kończymy treningiem piłki nożnej, który przeprowadzili trenerzy z Sekcja Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław

więcej »


Otwieramy swój "biznes"
10.01.2023

Dziś wspieramy Warsztat Terapii Zajęciowej w Miliczu w pracach porządkowych i renowacyjnych. Wspólnymi siłami robimy coś fajnego.

więcej »


Pierwsze zatrudnienie w 2023 roku
09.01.2023

Pan Wojciech jak zawsze uśmiechnięty na stanowisku. W Nowy Rok wszedł już jako pracownik Piekarnia Milicka.

więcej »


Coraz bliżej święta...
14.12.2022

Mamy dla Was coś wyjątkowego! Uczestnicy naszego projektu wspólnie z Trenerami Pracy wykonali prześliczne kartki świąteczne, które mogą być Wasze.

więcej »


Praktyki zawodowe
07.12.2022

Wtorek minął na zajęciach praktycznych, podczas których nasi klienci wykonywali wzorowo swoje codzienne obowiązki.

więcej »


Trening Społeczny
04.12.2022

Przegrywamy z Mistrzami Świata w 1/8 finałów FIFA World Cup 3:1. Taką Reprezentację chcemy oglądać w każdym meczu. Dziękujemy wszystkim kibicom,  którzy zawitali do naszej strefy kibica w ciągu tegorocznego mundialu FIFA World Cup Qatar 2022

więcej »


Praktyki zawodowe
14.11.2022

Za nami pracowity poniedziałek, w którym klienci projektu „Idę do pracy 2” po przerwie weekendowej powrócili na praktyki zawodowe.

więcej »


Seminarium „Zatrudnienie wspomagane - Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość”
20.09.2022

Dziś uczestniczymy w seminarium „Zatrudnienie wspomagane- Przeszłość  - Teraźniejszość  - Przyszłość”. Organizatorem wydarzenia jest Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego, której członkiem jest Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

więcej »

1 2 3 »
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA