Wersja dla osób niedowidzących

Idę do pracy 2

„Idę do pracy 2”  

aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy

Projekt "Idę do pracy 2" jest kontynuacją działalności zespołu trenerów pracy wspomaganej z lat 2008-2020, która skierowana jest na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie pięcioetapowej metody zatrudnienia wspomaganego oraz pozyskanie nowych stanowisk pracy i docelowe zatrudnienie beneficjentów ostatecznych na otwartym rynku pracy. W doczasowej historii zespół trenerów pracy zatrudnił kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

W ramach realizacji projektu planowane jest wsparcie 40 osób z niepełnosprawnościami, które mają szczególne trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracy oraz osób, u których nie zakończył się jeszcze proces zatrudnienia wspomaganego w miejscu pracy. Wsparcie będzie realizowane poprzez zastosowanie metody zatrudnienia wspomaganego, zgodnej z europejskim modelem zatrudnienia wspomaganego oraz wytycznymi opracowanymi w ramach projektu "Trener Pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W ramach wsparcia przewidziane jest przygotowanie kandydatów do zatrudnienia pod kątem umiejętności pracowniczych, społecznych i zawodowych, które są niezbędne w doborze odpowiedniego stanowiska pracy, procedurze zatrudnienia oraz przebiegu zatrudnienia, czyli jego monitoringu. Każdy beneficjent będzie miał stworzony IPD, który będzie aktualizowany na bieżąco. Kolejnym krokiem będzie aktywne pośrednictwo pracy, prowadzenie próbek pracy i indywidualnych zajęć praktycznych dla wszystkich beneficjentów, prowadzenie przez trenerów pracy wspomaganej grupy wsparcia dla osób zatrudnionych, a także dla osób niepełnosprawnych, które poszukują pracy. W ramach realizacji zadań projektu kontynuowane będą cykliczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla zespołu trenerów, dzięki czemu zwiększy się zakres wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych jego członków.

Kontynuowana będzie współpraca z Polską Federacją Zatrudnienia Wspomaganego oraz z zaprzyjaźnionymi zespołami trenerów działających na terenie Polski w celu czerpania wzorców. Zespół trenerski zajmie się organizacją spotkań promujących wspomagane zatrudnienie wśród lokalnych pracodawców z województwa dolnośląskiego (powiat Milicz, Trzebnica, Oleśnica), osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, do których kierowany jest program.

Prowadzeniem stałej ewaluacji ilościowej i jakościowej programu będzie się zajmował koordynator projektu, poprzez dokumentowanie przebiegu programu zgodnie z narzędziami wypracowanymi przez zespół trenerski.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

CEL PROGRAMOWY: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy
TYP PROJEKTU: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego
AUTORZY: Marcin Folmer, Urszula Gaj
KOORDYNATOR: Marcin Folmer
CZAS TRWANIA: 01.04.2022 – 31.03.2025

Trening społeczny we Wrocławiu
28.07.2022

W czwartek 28 lipca nasi trenerzy pracy wspólnie z uczestnikami projektu „Idę do pracy 2” wybrali się na trening społeczny do galerii handlowej we Wrocławiu. Jednym z elementów zajęć był trening ekonomiczny, podczas którego nasi uczestnicy mogli samodzielnie decydować co kupią i za ile w wybranym przez siebie sklepie. Ponadto trenerzy pracy mieli okazję zaobserwowania jak poszczególni uczestnicy projektu funkcjonują podczas zajęć grupowych.

więcej »


Rekrutacja do projektu
01.04.2022

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację projektu „Idę do pracy 2”, który jest kontynuacją działalności zespołu trenerów pracy wspomaganej przy MSPDiON, z lat 2008-2021.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA