Wersja dla osób niedowidzących

Opis zadania

AKTUALNOŚCI     HARMONOGRAM     FORMY WSPARCIA     OPIS ZADANIA
REKRUTACJA     PLAKAT INFORMACYJNY

 

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

jest realizatorem projektu pn. „Lepsze jutro II”

współfinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zadanie realizowane jest w ramach  art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, dotyczy kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Okres  realizacji:  od dnia 1 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2027 roku w ramach konkursu 1/2023 - Możemy więcej.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 0 do podjęcia nauki w szkole, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i ma na celu zapewnienie wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku z niepełnosprawnością  oraz jego rodzinie, poprzez różnorodne formy wsparcia. Dzięki tym formom, możliwe jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie, bądź korygowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mspdion.org.pl


Ośrodek Wczesnej Interwencji

Milicz ul. M. Kopernika 20,

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

tel.: (71) 38-31-099

 

Milickie Centrum Wsparcia CAPITOL

Milicz ul. T. Kościuszki 9

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

tel.: 509-754-871

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA