Wersja dla osób niedowidzących

Jestem niezależny

                          
 
    Projekt przewidziany jest jako cykl teoretycznych warsztatów i praktycznych treningów nabywania kompetencji społecznych, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,  połączony z wyjazdami do miejsc użyteczności publicznej, zgodnych z tematyką zajęć. Beneficjentami zadania będą osoby z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, długotrwale przebywające w domach, nieaktywne zawodowo, po części wykluczone społecznie, często związane z Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. 
 
   Warsztaty teoretyczne będą doskonałą formą przekazania i zapoznania się z różnoraką tematyką związaną bezpośrednio z nabywaniem kompetencji społecznych prze z osoby z niepełnosprawnością, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Każdy z warsztatów  będzie prowadzić kwalifikowany psycholog, doświadczony trener pracy oraz 2 terapeutów. Uczestników na zajęcia dowiezie kierowca, doświadczony w przewozie osób z niepełnosprawnością.
 
  Treningi nabywania kompetencji społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, będą kontynuacją warsztatów teoretycznych. Nabyta na nich wiedza pozwoli na wykorzystanie jej w praktyce, przy wsparciu specjalistów. W każdym treningu udział wezmą: trener pracy oraz instruktor zawodu i dwóch terapeutów. Uczestników na zajęcia dowiezie kierowca, doświadczony w przewozie osób z niepełnosprawnością.
 
      Podsumowaniem części teoretycznej i praktycznej będą wyjazdy do kina, na mecz, do fryzjera, kawiarni, bądź restauracji czy sklepu. W tej części projektu beneficjenci będą mieli możliwość zweryfikowania swoich umiejętności społecznych, które nabyli w trakcie trwania zadania. Przy wsparciu kadry projektu będą mogli się poczuć w pełni samodzielni. Część wyjazdowa będzie obsługiwana przez psychologa, trenera pracy, 2 terapeutów i 2 wolontariuszy. Uczestników na zajęcia dowiezie kierowca, doświadczony w przewozie osób z niepełnosprawnością.
 
     Twórcy projektu planują intensywną kampanię promocyjną przybliżającą mieszkańcom Dolnego Śląska idee projektu, która ma też popularyzować aktywność społeczną i przełamywać niekorzystne stereotypy dotyczące niepełnosprawności i osób nią dotkniętych. Przedsięwzięcie ma służyć pobudzaniu aktywności środowiska osób niepełnosprawnych, jego integracji wewnętrznej oraz integracji ze zdrową częścią lokalnej społeczności,  ma też promować województwo Dolnośląskie jako region przyjazny osobom niepełnosprawnym.  Na potrzeby promocji planuje się intensywną współpracę z prasą lokalną i dolnośląską, organizację galerii zdjęć dotyczącą projektu, fotoreportaże na stronach internetowych MSPDiON, oraz na portalu Facebook.
 
 
Projekt realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 
CEL PROGRAMOWY: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 
AUTORZY: Marcin Folmer, Ernest Swora
KOORDYNATOR PROJEKTU: Paulina Słowińska
CZAS TRWANIA: 03.10.2016 – 31.12.2016

Podsumowanie projektu
01.01.2017

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych miało okazję w miesiącach listopad-grudzień 2016 realizować projekt pn. „Jestem Niezależny”, który finansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA