Wersja dla osób niedowidzących

Kierunek Rozwój

Celem projektu jest organizacja cyklu 2 specjalistycznych, innowacyjnych szkoleń dla kadry placówek, jak również dla opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnościami. Wynika to z potrzeby rozwijania wiedzy i umiejętności u osób z najbliższego otoczenia aby w sposób kompleksowy oddziaływać na rozwój młodych ludzi ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i komunikacyjnymi. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż chcemy wprowadzać nowoczesne i innowacyjne metody w celu optymalizacji oddziaływań terapeutycznych z jednoczesnym wsparciem rodziców i opiekunów.

Pierwsze ze szkoleń - dwudniowe, metodą PECS - pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności jak uczyć osobę ze spectrum autyzmu komunikowania się ze światem, aby mogła przekazać co chce, co widzi, co czuje. Natomiast same osoby ze spectrum autyzmu otrzymają narzędzie do samodzielnego i godnego funkcjonowania w różnorodnych sytuacjach społecznych.

Drugie z nich natomiast - jednodniowe  z zakresu tDCS - to innowacyjna metoda neuromodulacji (mikropolaryzacja) jako nowego trendu w neurorehabilitacji mózgu. Pozwala to na wykorzystanie właściwości prądu w leczeniu zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych oraz różne możliwości oddziaływań prądem na organizm człowieka w zależności od właściwości fizycznych prądu.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

FINANSOWANE: ze środków budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Dolnośląskiego

CZAS REALIZACJI: 15.06 - 31.12.2022 r.

Szkolenie tDCS – innowacyjna metoda neuromodulacji
26.11.2022

Dnia 26 listopada, w naszej placówce odbyło się szkolenie tDCS – innowacyjna metoda neuromodulacji, w którym udział wzięło 8 osób, wśród których znaleźli się terapeuci, pedagodzy specjalni, rehabilitant oraz neurolog dziecięcy. Uczestnicy poznali zasady wykorzystania właściwości prądu w leczeniu zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych. W ramach projektu były również omawiane procedury związane z zastosowaniem przepływu ładunku elektrycznego przez wybrane lokalizacje mózgu człowieka.

więcej »


Kadra MSPDiON przeszkolona z PECS
31.10.2022

Minął październik, a więc miesiąc komunikacji wspomagającej i alternatywnej. W związku z tym 30-osobowa grupa pracowników Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w dniach 29-30 października wzięła udział w dwudniowym szkoleniu z metody terapii PECS, czyli modelu komunikacji wspomaganej u osób ze spektrum autyzmu.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA