Wersja dla osób niedowidzących

szansa na rozwój - cykl specjalistycznych szkoleń

W ramach projektu organizowany jest cykl specjalistycznych szkoleń  i warsztatów dla osób zaangażowanych bezpośrednio w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Szkolenia są skierowane zarówno do opiekunów i rodziców, a także dla kadry specjalistycznej oraz personelu pomocniczego placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W ten sposób chcemy wpłynąć na zwiększenie aktywności i zaradności życiowej osób ze specjalnymi potrzebami oraz oddziaływać na rzecz integracji tych osób w najbliższym środowisku.
1. Szkolenie superwizyjne z zakresu AAC skierowane jest do terapeutów, nauczycieli, psychologów, logopedów oraz rodziców osób niemówiących. Superwizje dotyczące Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji mają za zadanie wyposażyć dorosłych w takie umiejętności, które pozwolą na rozwinięcie zdolności językowych u dzieci z trudnościami komunikacyjnymi.

2. Trzydniowe warsztaty dla rodziców dzieci dotkniętych autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Są to praktyczne warsztaty, w których wezmą udział całe rodziny. Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych dla dorosłych, osoby zależne - dzieci,  uczestniczą natomiast w integracyjnych sesjach terapeutycznych.

3. Czterodniowe warsztaty pn. „Metody karmienia dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi". Zajęcia miają charakter czysto praktyczny, uczestnicy poznają określone techniki karmienia i pojenia, a także mechanizmy stymulowania odpowiednich mięśni odpowiedzialnych za odruchy żucia, gryzienia i połykania.

4. Szkolenie pn. „Terapia integracji sensorycznej” I stopnia i II stopnia – specjalistyczne szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii i diagnozy integracji sensorycznej.

Projekt realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CEL PROGRAMOWY: Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia otoczenia osób niepełnosprawnych
TYP PROJEKTU: Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych
AUTORZY: Joanna Broniecka, Urszula Gaj
KOORDYNATOR: Joanna Broniecka
CZAS TRWANIA: 01.01.2015 - 31.01.2015

 

Warsztaty w Muzeum Poczty i Telkomunikacji
16.01.2016

              W ten zimowy dzień wybraliśmy się z warsztatem do Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Bardzo nam się tutaj spodobało . Mnóstwo eksponatów i ciekawych wystaw przykuwało naszą uwagę. Największe jednak wrażenie wywarł na nas dawny  powóz pocztowy (dyliżans).

więcej »


Rozpoczęcie szkolenia II stopnia
16.12.2015

              Właśnie zakończyła się kolejna część szkolenia pn. Metoda Integracji Sensorycznej  II stopnia w ramach projektu pn. Szansa na rozwój-cykl specjalistycznych szkoleń , dofinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu nr XV.  

więcej »


I stopień szkolenia pn. Metoda integracji sensorycznej
16.12.2015

             Właśnie zakończył się I stopień szkolenia pn. Metoda integracji sensorycznej , w ramach projektu pn. Szansa na rozwój-cykl specjalistycznych szkoleń , dofinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu nr XV.  

więcej »


Wyjazd do kina
12.12.2015

              Tym razem wybraliśmy się do kina Korona we Wrocławiu,  na film pt. Klub odkrywców. Była to ciekawa opowieść przygodowa o losach kilku młodych ludzi , którzy mieli głowy pełne pomysłów i wcielali je w życie . Po seansie udaliśmy się do restauracji, gdzie każdy mógł wybrać coś pysznego dla siebie. 
 

więcej »


Szkolenie - Integracja Sensoryczna
24.08.2015

W dniach 22-23.08.2015r. odbyła się I część szkolenia metodą Integracji Sensorycznej I stopnia. Szkolenie odbyło się na podstawie konkursu XV Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , w ramach projektu pn. „Szansa na rozwój -cykl specjalistycznych szkoleń ”.W szkoleniu biorą udział terapeuci, logopedzi, nauczyciele , rehabilitanci oraz psychologowie placówek z  województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego.

więcej »


Warsztaty dla rodziców
14.06.2015

W dniach 12-14 czerwca w Lądku Zdrój odbyły się trzydniowe WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI DOTKNIĘTYCH AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI. W warsztatach uczestniczyły całe rodziny naszych podopiecznych. Podczas gdy rodzice uczestniczyli w zajęciach terapeutyczno-wspierających, dzieci miały czas wypełniony różnorakimi atrakcjami. Był też czas na zwiedzanie okolicy, a w drodze powrotnej wstąpiliśmy do wojsławickiego Arboretum. Było co podziwiać. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach projektu „Szansa na rozwój – sykl specjalistycznych szkoleń” dofinansowanego ze środków PFRON. Warsztaty odbyły się w Centrum Konferencji i Rekreacji „Geovita”.

więcej »


Szkolenie „Metody karmienia dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi”
20.05.2015

W dniach 25-28.04.2015 w naszej placówce odbyło się szkolenie, finansowane ze środków PFRON, pn. „Metody karmienia dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi”. Wykładowcą była p. mgr Joanna Stańczak-Urbańska, która bardzo konkretnie i rzeczowo przedstawiła nam wszystkie zagadnienia związane z budową układu pokarmowego, połykaniem , żuciem , piciem i gryzieniem.

więcej »


Cykl Szkoleń- Nabór
12.04.2015

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych informuje, że realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pn. „Szansa na rozwój – cykl specjalistycznych szkoleń”

 

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA