Wersja dla osób niedowidzących

Plakat informacyjny

Aktualności     Rekrutacja     Plakaty informacyjne

Projekt pn. „Sięgnij po wsparcie III”
finansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach trybu przewidzianego w art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)

 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA