Wersja dla osób niedowidzących

Historia

Placówki      Historia      Zarząd Stowarzyszenia      Statuty      Sprawozdania

Wyróżnienia i nagrody     Filmy o nas     Przetargi, dofinansowania     Zotań członkiem     Referencje

2016

Udział w koncercie charytatywnym na rzecz Jakuba - ucznia naszego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego.
 
Wizyty Wandy Gołębiowskiej - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz 
Eweliny Lisowskiej, wokalistki i ambasadorki Stowarzyszenia. Podczas drugiej z nich zaplanowano formę przyszłej współpracy.
 
Wizyta w Stowarzyszeniu Bartłomieja Skrzyńskiego, rzecznika miasta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych.
 
Współpraca ze studentami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w ramach której obserwowali oni prowadzone przez nas terapie.
 
Organizacja koncertu charytatywnego Eweliny Lisowskiej oraz licytacji, z których dochód przeznaczono na organizację tzw. Pokoju Wytchnień dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.
 
Powstanie nieformalnego zespołu muzycznego Raj Story złożonego z podopiecznych MSPDiON oraz ich terapeutów.
 
Remont łazienek i kuchni w krośnickim Mieszkaniu Treningowym. Od teraz są one w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 
Realizacja dwóch nowych projektów, w ramach których uczniowie nauczani metodą PETO po raz pierwszy wyjechali na dwudniową wycieczkę bez rodziców, a młodzież mogła zdobyć nowe umiejętności z zakresu fotografii.
 
Przeprowadzenie pierwszego pikniku rodzinnego nad milickim zalewem.
 
Obrona przez drużynę Piłkarski Tryb Życia tytułu mistrza Milicz Football Cup. Działająca przy Stowarzyszeniu ekipa nie straciła przy tym ani jednego punktu.
 
Otrzymanie przez naszą psycholog Andrzelikę Kosatkę nagrody Lady D. w kategorii Dobry Start za zasługi w promowaniu pozytywnych postaw wśród niepełnosprawnych kobiet.
 
Organizacja uroczystego balu osób z niepełnosprawnością w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miliczu. Było to podsumowanie projektu „Ja też mam prawo” mającego na celu zwiększanie umiejętności i kompetencji osób z niepełnosprawnościami.
 

2015

Oficjalne otwarcie nowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz gruntownie wyremontowanego gmachu Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 
Nawiązanie współpracy z piosenkarką Eweliną Lisowską i siatkarzem reprezentacji Polski Damianem Wojtaszkiem, którzy podjęli się roli ambasadorów kampanii 1% MSPDiON organizowanej pod hasłem 1% podatku, 100% uśmiechu. 
 
Organizacja pierwszego happeningu w ramach obchodów Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 
Inauguracja treningów boccii, czyli sportu dostępnego również osobom z głębszymi rodzajami niepełnosprawności.
 
Doposażenie działu rehabilitacji w tzw. falę uderzeniową czyli urządzenie służące do bezinwazyjnych form fizjoterapii.
 
Doposażenie gabinetu do terapii metodą biofeedback w pionizator z zestawem komputerowym dla dzieci.
 
Poszerzenie bazy transportowej o 9-osobowe auto marki volkswagen Crafter w pełni przystosowane do przewozu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 

2014

Dalsze doposażenie sal i gabinetów specjalistycznych.

Zakup 9-osobowego busa.

Powołanie do życia drużyny „Piłkarski Tryb Życia” będącej oficjalna reprezentacją MSPDiON
 
Poszerzenie bazy transportowej o auto marki volkswagen T5 przystosowane do transportu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
 

2013

Rozpoczęcie rozbudowy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Zakup 19-osobowego autobusu.

 

2012

Zakup na własność od Gminy Milicz budynku Warsztatu Terapii

Zajęciowej i Powiatowego Ośrodka Wsparcia. Transakcja umożliwiła zaplanowanie gruntownej rozbudowy placówki.

Zakup dwóch piesków rasy golden retriver. Brenda i Bagira umożliwiły objęcie dogoterapią większą ilość podopiecznych placówek prowadzonych przez MSPDiON.

Zakup dwóch  19-osobowych autobusów i 9-osobowego busa.

 

2011

Uruchomienie punktu konsultacyjno-doradczego dla NGO w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Inauguracja cyklu szkoleń wyjazdowych dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością z zakresu seksualności osób upośledzonych umysłowo.

 

2010

Pierwszym znaczącym wydarzeniem roku 2010 był zakup kolejnego samochodu. Tym razem wybór padł na 9-osobowego Volkswagena Transportera 5 („Mały Zielony”), który przyjechał 13 kwietnia z Piotrkowa Trybunalskiego.

Wydarzeniem roku był jednak powrót MSPDiON do Milicza.  3 listopada Stowarzyszenie uzyskało pozwolenie na użytkowanie, a już następnego dnia, w czwartek 4 listopada, odbyły się pierwsze zajęcia w rozbudowanej siedzibie. W sobotę, 6 listopada, odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka.

 

2009

Kolejnym krokiem milowym w rozwoju MSPDiON było rozpoczęcie rozbudowy siedziby głównej Stowarzyszenia przy ul. Kopernika 20. Aby rozbudowa była możliwa, należało zdobyć środki na jej finansowanie – kredyty, dotacje unijne. Zabiegi o środki rozpoczęły się już w 2008 roku, najważniejsze wydarzenia nastąpiły jednak w roku 2009. Po pierwsze pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski o przyznanie dotacji unijnych. Po drugie możliwe stało się uzyskanie kredytu hipotecznego. Warunkiem koniecznym do jego otrzymania było uzyskanie prawa własności budynku przy ul. Kopernika 20. To z kolei zależało od decyzji Rady Miejskiej w sprawie przyznania 99,99-procentowej bonifikaty przy zakupie budynku. Decyzję taką Rada Miejska podjęła 4 lutego 2009 roku.

Równolegle trwały zabiegi o znalezienie tymczasowej siedziby. Wybór padł na obiekty znajdujące się w Krośnicach będące we władaniu Starostwa Powiatowego. Główną siedzibą został budynek przy ul. Kwiatowej 11 (tzw. ”Ósemka”), natomiast Biuro Stowarzyszenia, rehabilitacja oraz NZOZ umiejscowione zostały w budynku przy ul. Sanatoryjnej 24a (w tzw. „Piątce”). Przeprowadzka rozpoczęła się w praktyce już w trakcie roku szkolnego, jednak główna jej część przeprowadzona została w wakacje. 17 lipca przekazano plac budowy pod realizację inwestycji.

Ponadto pod koniec roku, w ramach finansowanego przez PFRON projektu  „Przemieńmy kładkę w ogromny most”, uruchomiono mieszkania treningowe dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Początkowo rolę mieszkań pełnił budynek przy ul. Wojska Polskiego 40, później, po wykonaniu niezbędnych prac remontowych, w krośnickiej „Piątce”.

Kolejnym wydarzeniem roku 2009 był zakup nowego, 20-osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki Volkswagen Crafter. Samochód „przybył” z podwarszawskiego Sulejówka do Milicza w przeddzień Mikołajek. W sobotę 6 grudnia nowy samochód posłużył jako środek transportu dla Św. Mikołaja, który przybył nim na uroczystą mikołajkową imprezę w krośnickiej "Ósemce". Później Mikołaj musiał poradzić sobie sam, bo samochód już u nas pozostał.

 

2008

Rok 2008 stał pod znakiem obchodów 15-lecia MSPDiON, których kulminacją był dzień 8 listopada. Tego dnia odbyła się uroczystość w hali milickiego gimnazjum na którą zawitało ponad 400 gości.  

 

2007

Uruchomienie drugiej Sali Doświadczania Świata i doposażenie istniejącej Sali. Zakup drewnianego placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto doposażone zostały gabinety, sale terapeutyczne oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji.

 

2006

        Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni oraz doposażenie Ośrodka Wczesnej Interwencji.  

 

2005

Kolejne lata to systematyczne doposażenie Ośrodka. W 2005 roku zakupiono wyposażenie do Sali Integracji Sensorycznej, doposażono gabinety logopedyczne, zakupiono sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby rehabilitacji, zakupiono schodołaz. Uruchomiona też świetlicę terapeutyczno-edukacyjną, zwaną – "Piwnicą Pomysłów".

 

2004

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed MSPDiON nowe szanse, z których organizacja chętnie korzysta. Stowarzyszenie realizuje różnorakie projekty i programy unijne dzięki czemu jego oferta stale się poszerza i zyskuje na atrakcyjności. Przez kolejne lata Stowarzyszenie prowadziło programy finansowane, bądź współfinansowane przez: Ministerstwo Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wojewodę Dolnośląskiego, Urząd Miejski w Miliczu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Fundację im. Stefana Batorego, Fundację Roberta Kytsa, Jadwigi Rogulskiej Kyts Md. Fundation, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Starostwo Powiatowe w Miliczu, Urząd Gminy w Miliczu.

Zakup trzech samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych: 29-osobowy Autosan Gemini II ("Biały"), Volkswagen LT-46 (drugi "Zielony") i 9-miejscowy Mercedes Vito ("Srebrny").

Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń umożliwiających komunikację pozawerbalną osób niepełnosprawnych oraz pozyskanie dwóch koni na potrzeby hipoterapii.

 

2003

Powołanie do życia Klubu Sportowego z sekcjami: baseball, taniec integracyjny na wózkach, jeździectwo.

 

2002

 Zakup dwóch psów rasy samojed i uruchomienie dogoterapii. Psy Szanta i Szrek z biegiem lat stały się wizytówką i najbardziej rozpieszczaną parą Stowarzyszenia.

  Zainicjowanie działalności świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych w okresie letnim.

 Poszerzenie oferty o terapię wielozmysłową jako kolejnej metody pracy z osobami niepełnosprawnymi. W budynku Ośrodka uruchomiona i wyposażona zostaje Sala Doświadczania Świata.

 

2001

Nadleśnictwo Milicz użycza Stowarzyszeniu teren, na którym funkcjonowanie rozpoczyna hipoterapia. Na jej terenie postawiona zostaje hala namiotowa o wymiarach 15 x 40 m.  MSPDiON otrzymuje cztery koniki polskie od p. Aleksandra Kowalskiego.

 W tym samym roku zainicjowany zostaje kurs tańca towarzyskiego integracyjnego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zorganizowano również serię zajęć sportowo-rekreacyjnych (baseball i unihokej)

 MSPDiON dokonało  zakupu kolejnego 18-osobowego autobusu Volkswagen LT-46 ("Granatowy").

 

2000

Przełom tysiącleci to dla MSPDiON w dalszym ciągu czas spektakularnego rozwoju. Stowarzyszenie organizuje liczne kursy dla rodziców i kadry. Ta inwestycja okazuje się bardzo opłacalna, bo nowe metody, prócz tego że podnoszą efektywność terapii, zwiększają świadomość jej konieczności i ułatwiają życie osobom jej poddawanym, to dodatkowo wpływają na prestiż Stowarzyszenia, którego personel z roku na rok poszerza kwalifikacje.

 W 2000 roku powstała pierwsza grupa wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych. Oferta Stowarzyszenia wzbogacona została również o zajęcia sportowe takie jak: siatkówka dla osób niepełnosprawnych, czy systematyczne wyjazdy na basen.

Uruchomienie hipoterapii – pozyskanie terenu, 4 koni, zakup hali namiotowej o wym. 15 x 40 mb i wyposażenie jej.

Gmina Milicz przekazuje MSPDiON w wieczyste użytkowanie budynek przy ul. Wojska Polskiego 40, w którym powstają Warsztat Terapii Zajęciowej i Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z głębszym upośledzeniem umysłowym i ze sprzężoną niepełnosprawnością. Budynek został wyremontowany i wyposażony.

 

1999

Poszerzenie bazy transportowej o dwa kolejne, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych autobusy, dzięki czemu dowozami objętych zostaje ponad 150 osób niepełnosprawnych. Zakupione zostały: 9-osobowy bus Volkswagen Transporter 4 (znany jako "Niebieski" lub „Osiołek”) oraz autobus Volkswagen LT-35 (pierwszy „Zielony”).

Osoby niepełnosprawne wzięły udział w imprezach kulturalnych organizowanych specjalnie dla nich – koncerty Lisztowskie.

 

1998

Podpisanie pierwszej umowy z Kasą Chorych.

 

1997

Organizacja pierwszych wycieczek krajowych i zagranicznych.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było zarejestrowanie i uruchomienie działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz uruchomienie Ośrodka Wczesnej Interwencji.

 

1996

Druga połowa lat 90. to czas gwałtownego rozwoju MSPDiON. Baza transportowa powiększyła się o nowy 25-osobowy autobus marki Iveco Mago, w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki któremu uruchomiono cztery trasy dowozów na terenie powiatu milickiego. To z kolei umożliwiło poszerzenie zakresu oddziaływania MSPDiON i dotarcie do znacznie większej grupy potrzebujących.

Dzięki nowemu samochodowi zapoczątkowano wyjazdy do kina, teatru, opery, operetki dla osób niepełnosprawnych.

 

1995

Poszerzenie działalności o tzw. grupę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (ZRW). Była to odpowiedź na konieczność umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim i ze sprzężoną niepełnosprawnością.

 

1994

W styczniu nastąpiło oficjalne otwarcie placówki.

Zainicjowano akcję likwidacji barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu (takich jak: szkoły, urzędy).

 Poszerzenie zakresu działalności spowodowało konieczność zorganizowania transportu. W wielu przypadkach podopieczni wywodzili się z ubogich rodzin zamieszkujących okoliczne popegeerowskie wioski i rodzice nie byli w stanie dowieźć ich do Milicza. Częściowo problem ten rozwiązał zakup niewielkiego busa marki Nissan Vanette, który był pierwszym autem MSPDiON.

 

1993

W miejsce Towarzystwa do Walki z Kalectwem  powołano do życia Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Ówczesne władze samorządowe użyczyły nowopowstałej organizacji budynek przy ul. Kopernika 20. Po pracach adaptacyjnych, wykonanych przez rodziców, w nowej siedzibie utworzono Ośrodek Przedszkolno-Rehabilitacyjny z Oddziałem Żłobkowym. W ośrodku funkcjonował żłobek integracyjny, przedszkole integracyjne, grupa specjalna, rehabilitacja oraz grupy terapeutyczne. W placówce opiekę i niezbędną pomoc otrzymywały dzieci z gmin Milicz, Krośnice i Cieszków. Uruchomiono również turnusy rehabilitacyjne. Pierwszym prezesem został nieżyjący już Kazimierz Mroczkowski.

 

 

1991

Geneza Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych (MSPDiON) sięga roku 1991, kiedy to grupa rodziców osób niepełnosprawnych wsparta przez niewielkie grono osób znających się na rzeczy, powołała do życia Towarzystwo do Walki z Kalectwem (TWK).

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA