Wersja dla osób niedowidzących

Opis Działań

Placówka powołana do życia w 2000 roku. Organizatorem i pierwszym jej kierownikiem był nieżyjący już Leszek Szatkowski, który jest patronem Warsztatu. Siedziba znajduje się w Miliczu przy ul. Osadniczej 1c.
WTZ przeznaczony jest dla dorosłych osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności. Główną ideą placówki jest przygotowanie do godnego i w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Uczestnicy WTZ mają do dyspozycji pracownie tematyczne, w których zdobywają wiedzę i proste umiejętności oraz rozwijają różnorakie zainteresowania i pasje. Obecnie placówka dysponuje pracowniami: komputerową, artystyczną, plastyczną, ogrodniczą, techniczną, krawiecką, stolarską, gospodarstwa domowego, społeczną, porządkową. Osoby korzystające z tej formy wsparcia mogą również liczyć na doraźną pomoc medyczną, oraz wsparcie psychologiczne, logopedyczne i fizjoterapeutyczne. Poza tym mają zapewnione: hipoterapię, wyjazdy na kryty basen, wycieczki i bezpłatny transport.
Udział w zajęciach, oprócz nauki podstawowych umiejętności, ma przygotować do ewentualnego podjęcia pracy i samodzielnego zamieszkania. Obecnie z zajęć w WTZ korzysta 50 osób, spośród których znaczna część objęta jest programem „Na etacie”, którego główną ideą jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. MSPDiON podjęło w tym celu współpracę z grupą lokalnych przedsiębiorców i są już pierwsze efekty tej współpracy.
Kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest Marcin Szatkowski.

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA