Wersja dla osób niedowidzących

Opis działań

Jedną z placówek Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego jest Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy, który  jest niepubliczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym , znacznym i głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi . W Ośrodku uczniowie od 5 do 24 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami oraz wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 lat realizują: obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie i wychowankowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych  grupowych lub indywidualnych, wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. Kształcenie odbywa się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, oddziałów przyspasabiających do pracy oraz w grupach zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

W Ośrodku zatrudnieni są nauczyciele i specjaliści, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Dyrektorem ds. nauczania mgr Joanna Broniecka

 

W Ośrodku w pracy z dziećmi i młodzieżą nauczyciele i specjaliści stosują różnorodne metody i formy :

 • Terapia logopedyczna
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Hipoterapia
 • Dogoterapia
 • Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia psychologiczna
 • Zajęcia z wykorzystanie elementów metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Biofeedback
 • Terapia pedagogiczna
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się- AAC
 • Terapia widzenia
 • Metoda Ośrodków Pracy
 • Programy aktywności- metoda M. Ch. Knillów
 • Muzykoterapia
 • Terapia dźwiękiem
 • Biblioterapia
 • Zajęcia kulinarne
 • Arteterapia
 • Metoda pedagogiki zabawy
 • Terapia ruchem
 • Poranny krąg
 • Zajęcia wyjazdowe i weekendowe w ramach projektów
 • Zajęcia na basenie metodą Halliwick.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych terapeutów/ nauczycieli w gabinetach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA