Wersja dla osób niedowidzących

Pilotaż standardów funkcjonowania WTZ

Pilotaż Standardów funkcjonowania WTZ w ramach projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" PO WER 2014-2020

Celem pilotażu jest przetestowanie wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, opracowanej w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014-2020. Podjęte w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” prace nad opracowaniem Standardów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej są pierwszą próbą wprowadzenia jednolitych zasad pracy warsztatów terapii zajęciowej.

Standardy to zestaw podstawowych norm i zasad pracy z osobami z niepełnosprawnością, sformułowanych tak, by zapewniona była indywidualizacja wsparcia oraz prawo uczestników do samostanowienia. Założeniem jest, by z tego zestawu każdy WTZ korzystał w miarę potrzeb uczestników i lokalnych możliwości. W standardach zwrócono uwagę, że zadania WTZ wskazują na konieczność pracy w dwóch głównych obszarach: włączenia społecznego i aktywizacji zawodowej.

Udział w pilotażu zapewni nam nieodpłatne szkolenia dla kadry WTZ, wspracie doradców i specjalistów, narzędzie informatyczne na potrzeby przeprwoadzenia diagnozy funkcjonalnej uczestników WTZ, a także dofinansowanie na dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia terapii zgodnie z wypracowanymi Standardami.


CZAS TRWANIA: 26.04.2022 - 31.01.2023

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA