Wersja dla osób niedowidzących

Inwestycje w oświacie

Nazwa programu: Inwestycje w oświacie

Nazwa oferty: Modernizacja i adaptacja budynku w Krośnicach na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego prowadzonego przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych pn. „Uniwersytet dorosłości”

Projekt zakłada termomodernizację, częściową modernizację i adaptację budynku oraz zagospodarowanie terenu w celu stworzenia odpowiednich warunków dla edukacji i rehabilitacji osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zapewnienie dostępu do specjalistycznych sal, sprzętu oraz pomocy terapeutycznych, dostosowanych do różnych rodzajów niepełnosprawności, w tym dla osób z autyzmem, Zespołem Downa, epilepsją, rzadkimi chorobami genetycznymi, czy też niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi. Budynek zostanie przystosowany do kontynuowania edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcjami, które wymagają odpowiednich warunków lokalowych. Otoczenie obiektu będzie sprzyjać infrastrukturze zajęć sportowych i rekreacyjnych, a tereny zielone zostaną wykorzystane do hodowli roślin, co promuje idee ekologii.

Termin realizacji projektu: od 24.10.2023 do 31.12.2023

Koordynator projektu – Iwona Górnicka

Autorzy: Iwona Górnicka, Joanna Biernacka, Weronika Witczak, Justyna Jarosz

 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA