Wersja dla osób niedowidzących

kolorowe +50

W zamyśle twórców, projekt ma stworzyć warunki do integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej seniorów przy wykorzystaniu istniejącej w regionie infrastruktury społecznej. Ma zachęcić do aktywności fizycznej, podpartej zdobyciem wiedzy na temat sposobów dbania o zdrowie, mogących ułatwić jesień życia. Projekt zakłada też pobudzenie do aktywności intelektualnej poprzez poszerzenie wiedzy na temat Doliny Baryczy oraz pogłębienie edukacji ekologicznej. Oba rodzaje aktywności łączą atrakcyjne i pożyteczne formy spędzania wolnego czasu. Udział w projekcie ma wpłynąć na poprawę kondycji psychofizycznej, stanu zdrowia i witalności jego uczestnikó. Zaplanowano przejażdżki bryczką, spływy kajakowe, wycieczki rowerem i piesze zorganizowane z użyciem atrakcyjnych form turystycznych. Ta część projektu łączy przyjemne z pożytecznym i planowana jest w myśl zasady przyroda nam – my przyrodzie. Np. płyniemy rzeką – sprzątamy przystań kajakową i poszerzamy swoją wiedzę na temat sposobów wspierania przyrody. Zaplanowano też zajęcia na basenie, aerobik oraz zajęcia relaksacyjne i wycieczki autokarowe do instytucji przyrodniczych. Realizacja projektu ma zapobiec bierności i frustracjom wynikającym z wejścia w wiek seniorski. Ma uzmysłowić, że jesień życia to dobry czas na naukę, nowe pasje oraz bycie aktywnym, pożytecznym i potrzebnym.

PRIORYTET: Działalność na rzezc osób w wieku emerytalnym                                                                                      

ZADANIE W ZAKRESIE: Rekreacji ruchowej, profilaktyki chorób i promocji zdrowia, kultury, turystyki, pomocy społecznej dla najuboższych
AUTORZY: Urszula Gaj, Paulina Słowińska, Grzegorz Wirchniański
KOORDYNATOR: Urszula Gaj
CZAS TRWANIA: 01.05.2015 - 31.12.2015

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA