Wersja dla osób niedowidzących

Piłkarski Tryb życia

 

 

 

 

 

Projekt pomyślany jest jako cykl teoretycznych i praktycznych zajęć piłkarskich przeznaczonych dla osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności związanych z Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Prócz odbywających się popołudniami na lokalnych Orlikach treningów stricte piłkarskich zaplanowano również warsztaty dotyczące sposobów i rodzajów rozgrzewki, przygotowania ciała do wysiłku piłkarskiego, techniki i taktyki gry. Niejako apogeum projektu ma być organizacja turnieju piłkarskiego dla osób niepełnosprawnych dla drużyn z Dolnego Śląska. Przygotowana z dużym rozmachem impreza odbędzie się na jednym z milickich Orlików.

Treningi oraz warsztaty dotyczące reguł futbolu, techniki i taktyki gry oraz przygotowania fizycznego będzie prowadził animator sportu oraz fizjoterapeuta. Twórcy projektu planują intensywną kampanię promocyjną przybliżającą mieszkańcom powiatu idee projektu, która ma też popularyzować aktywność fizyczną i przełamywać niekorzystne stereotypy dotyczące niepełnosprawności i osób nią dotkniętych. Przedsięwzięcie ma służyć pobudzaniu aktywności środowiska osób niepełnosprawnych, jego integracji wewnętrznej oraz integracji ze zdrową częścią lokalnej społeczności, ma też promować Powiat Milicki jako region przyjazny osobom niepełnosprawnym. Twórcy projektu założyli również, że w wyniku podejmowanych w ramach projektu działań powstanie dwudziestoosobowa drużyna piłkarska, która wystąpi w organizowanym rokrocznie przez Stowarzyszenie „Ostoja” turnieju piłkarskim „TURGOL”.  Na potrzeby promocji planuje się intensywną współpracę z prasą lokalną oraz fotoreportaże na stronach internetowych MSPDiON.

Projekt wspólfinansowany ze środków Powiatu Milickiego

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA