Wersja dla osób niedowidzących

FUTBOLOWI PASJONACI

Projekt pomyślany jest jako cykl teoretycznych i praktycznych zajęć piłkarskich przeznaczonych dla osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności związanych z Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Prócz odbywających się popołudniami na lokalnych Orlikach treningów stricte piłkarskich zaplanowano również warsztaty dotyczące sposobów i rodzajów rozgrzewki oraz techniki i taktyki gry. W ramach działań zadania jego twórcy podejmą współpracę z lokalnymi szkółkami piłkarskimi: Akademią Sportu oraz Szkółką Piłkarską Śląska Wrocław. Niejako apogeum projektu ma być organizacja turnieju piłkarskiego dla osób niepełnosprawnych dla wszystkich chętnych drużyn z województwa dolnośląskiego. Przygotowana z dużym rozmachem impreza odbędzie się na jednym z milickich Orlików. Każdy z treningów i warsztaty dotyczące reguł futbolu oraz techniki i taktyki gry, będzie prowadzić instruktor piłki nożnej oraz animator sportu. Twórcy projektu planują intensywną kampanię promocyjną przybliżającą mieszkańcom Dolnego Śląska idee projektu, która ma też popularyzować aktywność fizyczną i przełamywać niekorzystne stereotypy dotyczące niepełnosprawności i osób nią dotkniętych. Przedsięwzięcie ma służyć pobudzaniu aktywności środowiska osób niepełnosprawnych, jego integracji wewnętrznej oraz integracji ze zdrową częścią lokalnej społeczności, ma też promować województwo Dolnośląskie, jako region przyjazny osobom niepełnosprawnym. Twórcy projektu założyli również, że w wyniku podejmowanych w ramach projektu działań powstanie dwudziestoosobowa drużyna piłkarska, która wystąpi w organizowanym rokrocznie przez Stowarzyszenie „Ostoja” turnieju piłkarskim „TURGOL”. Na potrzeby promocji planuje się intensywną współpracę z prasą lokalną i dolnośląską, organizację galerii zdjęć dotyczącą projektu oraz fotoreportaże na stronach internetowych MSPDiON. Specyfika działań powoduje, że większość działań odbywać się będzie na milickich boiskach wybudowanych w ramach programu „Orlik” oraz w hali sportowej. Teoretyczne warsztaty piłkarskie odbywać się będą w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.
 
Projekt realizowany ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
 
CEL PROGRAMOWY: Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez sport, kulturę, rekreację oraz turystykę, m. in. poprzez organizowanie imprez o charakterze regionalnym. 
 
AUTORZY:  Marcin Folmer
 
KOORDYNATOR PROJEKTU: Marcin Folmer
 
CZAS TRWANIA: 16.05.2017 – 12.12.2017
 

Zaproszenie na treningi
22.06.2017

Miło nam poinformować, że od miesiąca maja 2017r., w ramach projektu „Futbolowi Pasjonaci”, ruszyły darmowe treningi dla osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek na boisku sportowym „Orlik” przy ul. Trzebnickiej 4 w Miliczu, w godzinach 17.00-19.00.
Treningi prowadzi doświadczona kadra, instruktor piłki nożnej i animatorzy sportu.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
 
Zadanie finansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 

więcej »

Linki
1% dla OPP 1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA