Wersja dla osób niedowidzących

bank żywności

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 
Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.
 
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
 
Jak skorzystać ze wsparcia Programu?
Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.  1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.
Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą złożyć stosowne oświadczenia w sekretariacie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci I Osób Niepełnosprawnych, która w ich imieniu przekaże je do właściwego OPS i uzyska potwierdzenie zakwalifikowania do przyznania pomocy.MSPDiON może samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.
 
Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017
 
Dostawy  z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się 16.09.2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu MSPDiON  przy ul. Kopernika 20 odbywa się  w  przeważnie w drugiej połowie miesiąca w godz. od.8.00  - 13.30 w dni robocze ( osoby odbierające same osobiście dowiadują się o terminie odbioru).
 
PACZKI I POSIŁKI
MSPDiON nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz MSPDiON
 
ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016
 • makaron jajeczny – 5 kg, 
 • ryż biały – 5 kg,
 • herbatniki – 2 kg,
 • mleko UHT – 9 l,
 • groszek z marchewką – 3,20 kg,
 • fasola biała – 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
 • powidła śliwkowe – 1,20 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
 • filet z makreli w oleju – 1,36 kg
 • szynka drobiowa – 2,70 kg,
 • cukier biały – 4 kg,
 • olej rzepakowy – 4 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg, 
 • szynka wieprzowa – 0,3 kg
 • pasztet wieprzowy – 0,16 kg
 
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
 
MSPDiON będzie realizował działania towarzyszące takie jak:
 - grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
 - pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)
 - wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych MSPDiON, przy współpracy z OPL i OPS będzie realizował działania, takie jak:
 - warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)
 - warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)
 - warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).
 

POBIERZ

Plakat dot. finansowania                    Informacja dot. kwalifikowalności    
 
 
 
PODPROGRAM 2016 – efekty
 
1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności we Wrocławiu.
2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 130 osób znajdujących się            w trudnej sytuacji życiowej.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o Ponad 6 ton żywności;
o 1040 paczek żywnościowych;
5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 1 warsztacie edukacyjny, w którym wzięło udział 6 osób.
6. Rodzaje warsztatów:
Ekonomiczne – 1 spotkanie dla  6 uczestników
 

 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA