Wersja dla osób niedowidzących

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Głównym celem programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Odbędzie się to poprzez zapewnienie tym osobom asystenta, który mógłby odciążyć rodziców i wspomóc osobę niepełnosprawną w codziennych czynnościach. Każdemu z 67 uczestników projektu zapewniony zostanie doskonale im znany asystent, któremu ufają zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich opiekunowie prawni, co przekłada się na ich kompetencje i/lub doświadczenie w zajmowaniu się osobami nawet ze sprzężoną niepełnosprawnością czy znacznym jej stopniem. 

Rekrutacja do programu trwa od 01.01.2023 do 31.12.2023 i odbywa się poprzez kontakt mailowy z biurem stowarzyszenia (biuro@mspdion.org.pl), a także bezpośrednio w siedzibie administracji Stowarzyszenia (Milicz, ul. Kopernika 8).

Program jest dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

CZAS TRWANIA: 01.01 - 31.12.2023

DOFINANSOWANIE: 1 194 720,00 ZŁ

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 1 194 720,00 ZŁ

Kwietniowa asystentura w MSPDiON
15.05.2023

Kwiecień już za nami, pora więc na kolejną dawkę zdjęć podsumowujących wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnościami przez asystentów. Pomoc ta pozwala uczestnikom projektu na wykonywanie rozmaitych codziennych czynności bez konieczności „proszenia się” rodziny czy znajomych.

więcej »


Wsparcie asystenckie w marcu
11.04.2023

Za nami marzec, pora więc na kolejne fotograficzne podsumowanie asystentury prowadzonej przez naszą organizację. W tym czasie jak zwykle prowadziliśmy działania, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami otrzymywały wsparcie w codziennych czynnościach dostosowane do ich potrzeb.

więcej »


Asystentura w MSPDiON trwa
01.03.2023

Realizacja tegorocznej edycji projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” trwa w najlepsze. Od stycznia bieżącego roku kontynuujemy realizację działań, które są ukierunkowane na pomoc osobom z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach. Uczestnicy programu sami decydują, jaki rodzaj i zakres wsparcia jest im potrzebny, a dzięki doświadczonym, wykwalifikowanym asystentom nie muszą prosić o pomoc członków rodziny czy znajomych.

więcej »


Ruszyła rekrutacja
02.01.2023

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych informuje, że z dniem 1 stycznia br. ruszyła rekrutacja do tegorocznej edycji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem stowarszyszenia (pod adresem mailowym: biuro@mspdion.org.pl).

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA