Wersja dla osób niedowidzących

Opieka wytchnieniowa

                                                                      

Projekt pn. „Opieka wytchnieniowa”

Założeniem projektu jest kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie im usług opiekuna/asystenta. Wsparcie to odbywać się będzie poprzez organizację pobytów osób z niepełnosprawnością poza domem, bez obecności rodziców w tzw. "pokoju wytchnień" – pomieszczeniu o wysokim standardzie, przeznaczonym i w pełni dostosowanym do potrzeb osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym osób leżących), spełniającym niezbędne wymogi sanitarne, gdzie przebywać będą pod opieką doświadczonych opiekunów. Zakres jak i częstotliwość pobytów w stosunku do poszczególnych osób niepełnosprawnych będzie określany indywidualnie. W trakcie pobytu osoba niepełnosprawna może przebywać w pokoju wytchnień od kilku do kilkudziesięciu godzin, w zależności od potrzeb. 
Projekt dotyczy aktywizacji rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych osób z głębszymi niepełnosprawnościami (m.in. mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, z zespołem Downa, zespołem Retta) oraz z nieprawidłowym stanem zdrowia, z zachowaniami trudnymi (agresja, autoagresja, niedowidzący, niedosłyszący). 
Zadanie realizowane będzie w Krośnicach w mieszkaniu treningowym, w którym znajduje się „pokój wytchnień”. 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
 
ZADANIE: Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.   
 
AUTORZY: Joanna Broniecka, Urszula Gaj, Marta Kiszczak
 
CZAS TRWANIA: 15.10.2018 – 31.12.2018
 
Formularz zgłoszeniowy
dostępny w biurze MSPDiON, bądź na stronie internetowej poniżej:
 

Podsumowanie projektu
31.12.2018

Milickie Stowarzyszanie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w okresie 15.10-31.12.2018 r. realizowało projekt pn. „Opieka wytchnieniowa” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA