Wersja dla osób niedowidzących

Ja też mam prawo

 
Projekt jest cyklem działań terapeutycznych skierowanych do dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i jest odpowiedzią na problem zagrożenia wykluczeniem społecznym. Jego istotą jest nabycie przez beneficjentów umiejętności i kompetencji pozwalających na aktywny udział w życiu społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i stygmatyzacji wynikającej z niepełnosprawności. Działania zaplanowano tak, aby prócz osób niepełnosprawnych, wsparcie otrzymały również rodziny. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza, jednorazowa to wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin osób dotkniętych niepełnosprawnością sprzężoną. Druga, to cykl działań specjalistycznych skierowanych na bezpośrednie wsparcie osób niepełnosprawnych. W ramach tej części projektu zaplanowano szereg działań służących profilaktyce zdrowia (wizyty u ginekologa, proktologa, stomatologa), dbania o wygląd (wizyty u fryzjera, kosmetyczki, nauka doboru adekwatnego ubrania, wyboru fryzury i makijażu). Zaplanowano również szereg działań pozwalających na ukształtowanie w beneficjentach potrzeby czerpania z dóbr kultury (teatr, kino) i świadomości tego typu możliwości i dostępności. Projekt ma zakończyć się uroczystym balem, w trakcie którego jego przebieg i rezultaty zostaną podsumowane. 
 
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: 2 Aktywne społeczeństwo
NUMER I NAZWA KIERUNKU DZIAŁANIA: 5 wspieranie aktywnych form integracji społecznej 
AUTORZY: Joanna Płuska, Joanna Broniecka, Grzegorz Wirchniański  
KOORDYNATOR: Urszula Gaj 
CZAS TRWANIA: 01.05.2014 – 30.11.2016

Podsumowanie projektu
30.12.2016

Ależ ten czas szybko minął. Nie dawno rozpoczeliśmy działania a to już koniec. Cykl działań terapeutycznych skierowanych do naszych podopiecznych z Warsztatu Terapii Zajęcieowej i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich rodzin zakończył się sukcesem. Namacalnym efektem była radość naszych podopiecznych. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z przebiegu warsztatów z profilaktyki zdrowia i dbania o swój wygląd.

więcej »


Bal integracyjny
30.11.2016

         25 listopada w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miliczu odbył się Bal Integracyjny dotyczący podsumowania projektu pt.: „Ja też mam prawo” dzięki któremu zorganizowano cykl działań terapeutycznych skierowanych do naszych podopiecznych i ich rodzin. 

więcej »


Wyjazd nad morze - Chłopy
30.08.2016

          W dniach 26 - 30 sierpnia zorganizowaliśmy wyjazdowe warsztaty psychoterapeutyczne dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością w Ośrodku Wypoczynkowo Rehabilitacyjnym  „LEDAN” w nadmorskiej miejscowości Chłopy.

więcej »


Warsztaty w Jarnołtówku
26.08.2015

W dniach 24-26 sierpnia zorganizowaliśmy wyjazdowe warsztaty psychoterapeutyczne dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością w Jarnołtówku. Celem przedsięwzięcia było wsparcie rodzin, zachęcenie do podejmowania różnorakich aktywności oraz integracja i wymiana doświadczeń. 

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA