Wersja dla osób niedowidzących

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy

DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZY 

       To pierwsza inicjatywa MSPDiON skierowana do dzieci z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, ale i do dzieci zdrowych. Przy powoływaniu do życia placówki główną ideą było zapewnienie podopiecznym rehabilitacji i edukacji. Obecnie w strukturach placówki funkcjonuje kilkanaście integracyjnych grup przedszkolnych i zespołów klasowych realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz oddziały przysposobienia do pracy. Niepełnosprawne przedszkolaki i uczniowie mogą liczyć na szeroki wachlarz różnorakich metod terapeutycznych przydzielanych im na podstawie stosownych diagnoz.
 
 
Dyrektorem placówki jest mgr inż. Iwona Górnicka,
Dyrektor ds. pedagogicznych ds. OR-W mgr Anna Dzieciuchowicz
Dyrektor ds. pedagogicznych ds. przedszkolnych i Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mgr Joanna Stachowiak
 
 
Niepubliczne przedszkole

 

 

 

ZESPÓŁ AAC  

GRUPA RODZIC

Z DZIECKIEM

 

 

 

 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA