Wersja dla osób niedowidzących

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy

DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZY – to pierwsza inicjatywa MSPDiON skierowana do dzieci z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, ale i do dzieci zdrowych. Przy powoływaniu do życia placówki główną ideą było zapewnienie podopiecznym rehabilitacji i edukacji. Obecnie w strukturach placówki funkcjonuje kilkanaście integracyjnych grup przedszkolnych i zespołów klasowych realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz oddziały przysposobienia do pracy. Niepełnosprawne przedszkolaki i uczniowie mogą liczyć na szeroki wachlarz różnorakich metod terapeutycznych przydzielanych im na podstawie stosownych diagnoz.


Dyrektorem placówki jest mgr inż. Iwona Górnicka,
 

Dyrektor ds. Wczesnej Interwencji mgr Agnieszka Szatkowska-Paterek
Dyrektor ds. pedagogicznych mgr Joanna Stachowiak
Dyrektor ds. nauczania mgr Joanna Broniecka
 

 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA