Wersja dla osób niedowidzących

Projekty aktualnie realizowane

Finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:


Finansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w ramach Działania 19 LEADER
zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego:


Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu "Kultura-Interwencje 2020"


Finansowane z Gminy Milicz:


Finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Dolnośląskiego:


Sfinansowane w ramach programu grantowego
"PEPCOladia" 2020


Finansowane z Gminy Milicz:

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA