Wersja dla osób niedowidzących

Projekty aktualnie realizowane

Finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:


Finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:


Finansowane ze środków Gminy Milicz:


Finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego:


Finansowane w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności":


Finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Dolnośląskiego:

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA