Wersja dla osób niedowidzących

MCW CAPITOL - Ośrodek Wczesnej Interwencji

Oferta           Masaż Shantala            Kadra            Kontakt            Kwartalnik OWI

 

Zespoły Wczesnej Interwencji badają  zgłoszone dzieci określając  poziom ich rozwoju.
 
 
Zdjęcie nr 1
Grupa studyjna z Gruzji wraz z Prezes Stowarzyszenia A. Szatkowską oraz 1 zespołem OWI
 
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie bliźniaków i ich szczęśliwych rodziców z 1 zespołem OWI
 
 
Zdjęcie nr 3
Drugi zespół OWI 
 
            Rodzice znajdują się w komfortowej sytuacji ponieważ podczas badania dziecka obecnych jest kilku specjalistów jednocześnie (pediatra lub lekarz rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuta, neurologopeda lub logopeda) w związku z tym dokonywana diagnoza jest kompleksowa, a informacja o dziecku pełna ze spójnymi zaleceniami co do ewentualnych oddziaływań w domu. Ten sposób pracy jest nowatorskim rozwiązaniem oszczędzającym czas rodziców przeznaczony na konsultację, a specjaliści mają możliwość  wspólnie ustalić indywidualny plan oddziaływań dla danego podopiecznego.
 
            W sytuacjach wymagających pogłębienia diagnozy oraz zastosowania  terapii do pracy zespołów włączani są inni specjaliści: neurolog, ortopeda, psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej i inni w zależności od potrzeb.

Badanie pediatryczne:

- wywiad odnośnie praktyk chorób i chorób w rodzinie

- badanie lekarskie

  • ocena skóry i węzłów chłonnych
  • ocena gałek ocznych
  • ocena jamy ustnej
  • badanie narządów wewnętrznych
  • ocena narządów płciowych zewnętrznych

Badanie fizjoterapeutyczne polega na :

- ocenie motoryki spontanicznej na brzuchu i plecach ( zwracanie uwagi na jakość ruchu ),

- ocenie odruchów,

- ocenie reakcji posturalnych według metody Vojty.

Po ocenie i wskazaniach do  terapii , dostosowujemy rehabilitację indywidualnie do  potrzeb dziecka. Jeżeli nie ma wskazań do regularnych spotkań z terapeutą, rodzic  otrzymuje  zalecenia do  domu  dotyczące pielęgnacji, odpowiedniego układania, noszenia, zmian pozycji niemowlaka. Rodzicom przekazywany jest instruktaż  w jaki sposób dbać o  swój kręgosłup,  podczas  opieki nad  maluszkiem.
 
Badanie neurologopedy lub logopedy obejmuje:
 
- diagnozowanie budowy oraz funkcjonowania narządów mowy dziecka, odruchów ustno-twarzowych (szukania, ssania, kąsania, przełykania oraz wymiotnego),
 
- profilaktykę logopedyczną wad zgryzu, wspomaganie prawidłowego oddychania , pozycjonowania podczas karmienia piersią, stymulowanie poprawnego żucia pokarmów o urozmaiconym smaku i konsystencji, 
 
- wczesną stymulację słuchową i integrację sensomotoryczną - pobudzanie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku,
 
- diagnozowanie i terapię poszczególnych okresów rozwojowych mowy dziecka  (melodii, wyrazu, zdania, swoistej mowy dziecięcej), stymulowanie do dalszego kształtowania  języka dziecka aż do osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
 
W diagnozowaniu i terapii wykorzystywane są tradycyjne metody logopedyczne z zastosowaniem elementów metody Dyna-Lingua M.S., ustno-twarzowej terapii regulacyjnej R. Castello-Moralesa oraz integracyjnej terapii ustno- twarzowej  S. Masgutowej.
 
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA