Wersja dla osób niedowidzących

Hipoterapia

Opis działań         Kadra       Zdjęcia  

 

Hipoterapia to działanie terapeutyczne służące poprawie funkcjonowania człowieka w sferach: fizycznej, emocjonalnej poznawczej i społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Ta forma wsparcia realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.                             

Hipoterapia jako forma terapii funkcjonuje w MSPDiON od 14 lat. Pierwszymi końmi-terapeutami były u nas koniki polskie Nogaj i Hultaj, które pracują do dziś. Prócz nich obecnie do terapii wykorzystywane są też Hipcio, Nobel i Oskar, również wałachy rasy konik polski, oraz Baśka, klacz rasy śląskiej. Baśka to specjalistka od bryczki.

Formy hipoterapii prowadzone w MSPDiON:

- fizjoterapia na koniu – jest to gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem mająca na celu usprawnienie ruchowe, prowadzona przez fizjoterapeutę lub pod jego kierunkiem.

- psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego prowadzona przez psychologa, pedagoga, terapeutę zajęciowego lub pod ich kierunkiem.

- terapia kontaktem z koniem – jej celem jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, z innymi ludźmi. Jej istotą jest kontakt pacjenta z koniem, stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia. Ta forma terapii prowadzona jest przez psychologa, pedagoga, psychiatrę lub pod ich kierunkiem.

- ponadto wyróżnia się jazdę konną dla osób niepełnosprawnych (rekreacyjną i sportową), która nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i może mieć aspekt terapeutyczny.

Hipoterapią są u nas objęci uczniowie i przedszkolaki z Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego oraz uczestnicy Warsztatu Terapii zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy.
 

Zajęcia prowadzą hipnoterapeuci: Alina Marzec, Edyta Urbaniak, Joanna Płuska, Katarzyna Wołoszyn, Katarzyna Mielnik, oraz asystent hipoterapeuty Tadeusz Marzec i koniuszy Sławomir Gałka.

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA