Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 1 okres finansowania

 
 
PROJEKT PN. „WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE”
 
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON
 
TERMIN REALIZACJI:  1 KWIETNIA 2016 r. – 31 MARCA 2017 r.
 
Ośrodek Wczesnej Interwencji   mieści się  w budynku MSPDiON przy ul. Kopernika 20 w Miliczu. działa 5 dni w tygodniu. Każda rodzina (bez względu na miejsce zamieszkania) ma możliwość umówienia się telefonicznego bądź osobistego w rejestracji. Włączenie do programu odbywa się poprzez zarejestrowanie dziecka telefonicznie bądź osobiście w OWI. Podczas rejestracji ustalany jest z rodzicem termin oraz godzina wizyty. Zapewniamy równy dostęp każdemu dziecku, które wymaga wsparcia bez względu na miejsce zamieszkania. Dzieci w wieku 0-7 lat przyjmowane są na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Wieloprofilowej diagnozy dziecka dokonuje zespół specjalistów w składzie: rehabilitant, logopeda, psycholog, pedagog. Po wnikliwej diagnozie powstaje kompleksowy Indywidualny Plan Działań. Program jest weryfikowany w zależności od efektów terapii i zmieniających się potrzeb dziecka. Praca w zespole sprzyja właściwej ocenie zachowań dziecka. Zajęcia prowadzone są w obecności rodziców, którzy dodatkowo otrzymują instruktaż do pracy w domu. Z psychologicznego punktu widzenia korzystny dla dzieci jest taki rodzaj terapii, który nie zaburza relacji z rodzicami. Ilość wizyt rodziców z dzieckiem w Ośrodku Wczesnej Interwencji uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka oraz jego potrzeb. Terapia odbywa się w zależności od potrzeb 1-3 razy w tygodniu. Projekt zakłada również grupy „Rodzic z dzieckiem", z której korzystać będą dzieci w wieku od 2 lat. Zajęcia prowadzone są w salach wyposażonych w pomoce oraz na placu zabaw w pełni dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom oraz problemom z dojazdem, których rodzice nie są w stanie pokonać, zaplanowano wyjazdowe wizyty domowe terapeutów, którzy będą prowadzać terapię w domu. W  skład zespołu wchodzą osoby uczące rodziców podstawowych zasad komunikacji i sposobów postępowania z dzieckiem (instruktaż prawidłowego karmienia, pozycjonowania dziecka, zabawy, itp.). Rodziców zachęcamy również do udziału w spotkaniach Grupy Wsparcia oraz w grupowych zajęciach terapeutycznych prowadzonych  różnorakimi metodami. Dzieci w wieku od lat 3 mogą brać udział w zajęciach grupowych 5 razy w tygodniu 4-6 godzin dziennie. Ponadto w razie potrzeby kontynuowana jest terapia indywidualna. Zajęcia grupowe odbywają się w 8 zespołach. Wśród nich znajduje się jedna grupa dla dzieci autystycznych, w której zajęcia oparte będą na łączeniu wielu metod terapeutycznych. Zaplanowano też zajęcia na basenie dla dzieci w wieku 3-7 lat i ich rodziców. Tą formę zajęć prowadzi instruktor halliwick lub fizjoterapeuta.
 
 
CEL PROGRAMOWY: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)
 
TYP PROJEKTU:  Rehabilitacjia osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
 
OPRACOWANIE: Agnieszka Szatkowska-Paterek, Joanna Stachowiak, Iwona Gałka-Bieńkiewicz, Urszula Gaj, Grzegorz Wirchniański
 
KOORDYNATOR: Agnieszka Szatkowska-Paterek

12. GRUPA RODZIC Z DZIECKIEM:
03.07.2017

Podstawowym celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego usprawniania rozwoju dziecka od 2 roku życia. W ramach tej formy wsparcia, raz w tygodniu odbywają się dwugodzinne zajęcia dla rodziców wraz ze swoim dzieckiem. Zajęcia prowadzone są przez dwóch instruktorów. Podczas zajęć rodzice są angażowani w proces terapeutyczny własnego dziecka, zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące zasad postępowania w życiu codziennym. Instruktorzy uczą rodziców jak poprawiać sprawność i zwiększać samodzielność ich dzieci, jak rozwijać kompetencje społeczne, przygotowywać do dalszych etapów życia i pełnienia nowych ról społecznych. Dwóch instruktorów wspiera grupę równocześnie, dostosowując zajęcia do indywidualnych potrzeb uczestników grupy, udzielając wsparcia zarówno dzieciom jak i rodzicom, w zależności od potrzeb. Jeden raz w miesiącu w zajęciach uczestniczyć będzie również rodzeństwo dzieci lub inni członkowie rodziny, w zależności od potrzeb.
 
Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod:
 
- Poranny krąg – nawiązywanie interakcji w grupie
 
-Programy aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja M. i Ch. Knillów
 
- Zajęcia ruchowo-muzyczne (metoda W.Sherborn, Klanza)- relaksacja, integracja grupy
 
- masaż zewnętrzny twarzy, masaż wewnętrzny jamy ustnej, mycie zębów
 
- zajęcia w Sali Doświadczania Świata
 
 - zajęcia metodą integracji sensorycznej
 
Harmonogram realizacji projektu 12 miesięcy od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r.

więcej »


13. TRZYDNIOWE WYJAZDOWE ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA MAŁYCH DZIECI I ICH RODZEŃSTWA POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA RODZICÓW:
03.07.2017

W ramach tej formy wsparcia zorganizowany zostanie jeden trzydniowy wyjazdy szkoleniowo-terapeutyczny dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością wraz z dziećmi z niepełnosprawnością i ich rodzeństwem. Podczas trzech dni rodzice będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu codziennej pracy ze swoimi dziećmi. Zdobędą wiedzę jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i gdzie mogą znaleźć pomoc w przypadku pojawienia się problemów. Bardzo istotnym celem podczas szkolenia będzie pokazanie rodzicom jak ważne jest usamodzielnianie dzieci w procesie wychowania i stawianie wymagań adekwatnych do aktualnego poziomu funkcjonowania. Zaprezentowane zostaną również potencjalne drogi rozwoju, które dzieci mogą osiągnąć dzięki intensywnej pracy nad usamodzielnianiem. Poruszymy również aspekt rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością. Rodzice/ opiekunowie będą mieli również możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy sobą. Podczas gdy rodzice będą brać udział w szkoleniu dzieci będą uczestniczyć w zajęciach stymulujących ich rozwój. W części zajęć rodzice będą brać udział wspólnie z dziećmi mając okazję pod okiem terapeutów wykorzystywać wiedzą zdobytą podczas wcześniejszych zajęć.
 
Harmonogram realizacji projektu maj 2016 i styczeń 2017

więcej »

« 1 2
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA