Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 1 okres finansowania

4. TERAPIA RUCHEM:
03.07.2017

Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę, specjalistów integracji sensorycznej i dogoterapii zgodnie z planem (IPD) utworzonym wspólnie przez zespół terapeutów. Ta forma wsparcia ma na celu wspomaganie procesu przywracania pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz opanowanie umiejętności zapewniających dziecku aktywne funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym. W ramach dodatkowej stymulacji rozwoju ruchowego i pokonywania barier dodatkowo odbywają się zajęcia w krytej pływalni.
 
Harmonogram realizacji projektu 12 miesięcy od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r.
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA