Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 1 okres finansowania

5. MUZYKOTERAPIA:
03.07.2017

Zajęcia realizowane są poprzez wspólny ruch taneczny, śpiewanie ulubionych piosenek, poznawanie instrumentów (ich brzmienie oraz sposób wydobywania z nich dźwięków), słuchanie muzyki klasycznej i współczesnej, wyrażanie muzyki ekspresją plastyczną, animacje. Muzykoterapia pobudza do działania i uczy współpracy oraz relaksu, dzięki któremu
 
buduje się poczucie bezpieczeństwa i zyskuje zaufanie do nawiązywania kontaktu i przynależności do grupy. Wszystkie działania dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 
Harmonogram realizacji  10 miesięcy od kwietnia 2016 r. do czerwca 2016 r. , oraz do września 2016 r.  do marca  2017 r.
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA