Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 1 okres finansowania

7. HIPOTERAPIA:
03.07.2017

Zajęcia z hipoterapii mają za zadanie:
 
- regulację nieprawidłowego napięcia mięśniowego,
 
- wyrabianie schematu prawidłowego chodu,
 
- eliminowanie automatyzmów w ruchach dowolnych,
 
- hamowanie przetrwałych odruchów postawy,
 
- przywracanie zaburzonej symetrii mięśni tułowia,
 
- rozwijanie możliwości lokomocyjnych niepełnosprawnych,
 
- pobudzanie zmysłów,
 
- dostarczanie bodźców równoważnych,
 
- poprawę aktywności ruchowej, koncentracji uwagi i dobrego samopoczucia,
 
- usprawnianie pracy organów wewnętrznych,
 
- wzbogacanie wiedzy beneficjenta o świecie,
 
- uczenie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy z innymi,
 
- wprowadzanie w stan relaksu i odprężenia.
 
Zajęcia prowadzone są przez hipoterapeutę oraz asystenta.
 
 Harmonogram realizacji projektu 12 miesięcy od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r.
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA