Wersja dla osób niedowidzących

W zdrowym ciele zdrowy duch - Działamy dla osób 60+

Celem projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch - Działamy dla osób 60+" jest stworzenie oferty złożonej z terapii fizjoterapeutycznej oraz akcji promującej zdrowy styl życia dla osób starszych, zmotywowania ich do wyjścia z domu i zadbania o własne zdrowie poprzez podejmowanie aktywności. Odbywać się to będzie poprzez organizację grupowych zajęć gimnastycznych w formie dozowanego aerobiku z fizjoterapeutą dla osób starszych oraz grupowe zajęcia nordic walking w formie gimnastyki na świeżym powietrzu. Realizacja projektu podniesie świadomość seniorów z zakresu dbania o siebie, aktywnego stylu życia, i umiejętnego korzystania z różnorodnych aktywności.

Projekt będzie realizowany w placówkach prowadzonych przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy w Gminie Milicz. Wsparciem zostaną objęte osoby w wieku senioralnym (powyżej 60 roku życia) wśród nich znajdują się osoby z niepełnosprawnością pochodzące z Gminy Milicz. Efektem prowadzonych działań będzie poprawa ich stanu zdrowia, a także podniesienie świadomości na temat istoty prowadzenia aktywności fizycznej i prozdrowotnej.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: Ochrona i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - różne formy terapii oraz prozdrowotne akcje promocyjne

FINANSOWANE: ze środków Gminy Milicz

CZAS REALIZACJI: 01.02 - 31.12.2021 r.

Przywracamy gimnastykę dla seniorów
08.04.2021

UWAGA SENIORZY! Wznawiamy realizację zajęć gimnastycznych dla uczestników projektu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - działamy dla osób 60+" od dnia 12.04.2021 r. z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

więcej »


Zawieszamy gimnastykę
26.03.2021

Informujemy, iż ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19 i powiązaną z tym decyzję zarządu MSPDiON o zamknięciu Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Miliczu DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU "W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH - DZIAŁAMY DLA OSÓB 60+" ZOSTAJĄ WSTRZYMANE DO 09.04.2021 r. Oznacza to, że zajęcia z gimnastyki zdrowotnej dla seniorów nie będą się odbywać. Liczymy, że powrót do pracy z Państwem będzie możliwy jak najszybciej.

więcej »


Gimnastyka dla seniorów
15.03.2021

Projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch - Działamy dla osób 60+" trwa w najlepsze! Dzięki realizacji tego zadania możliwe było stworzenie oferty terapeutyczno-prozdrowotnej dla milickich seniorów. Jednym z jego elementów składowych jest prowadzenie zajęć z gimnastyki zdrowotnej w formie dozowanego aerobiku.

więcej »


Ruszył projekt dla seniorów!
01.02.2021

Możemy to oficjalnie ogłosić – realizujemy kolejny projekt skierowany do seniorów. Udział mogą w nim wziąć osoby z Gminy Milicz, które ukończyły 60 rok życia. W ramach zadania będą one mogły wziąć udział w zajęciach grupowych: z gimnastyki z fizjoterapeutą oraz z nordic walkingu z instruktorem.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA