Wersja dla osób niedowidzących

Projekty zakończone

ZAKOŃCZONE W 2021 roku

 

Finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

ZAKOŃCZONE W 2020 roku

Finansowane ze środków Fundacji PZU:

Finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego:

Finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura-Interwencje 2020":

Finansowane z Gminy Milicz:

Finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Dolnośląskiego:

Sfinansowane w ramach programu grantowego "PEPCOlandia 2020"

Finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Działania 19 LEADER zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

ZAKOŃCZONE W 2019 roku

Finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Finansowane ze środków Fundacji PZU:

Finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

Finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego:

Finansowane z Gminy Milicz:

ZAKOŃCZONE W 2018 roku

Finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Finansowane ze środków Fundacji PZU:

Finansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego:

Finansowanie z Gminy Milicz:

ZAKOŃCZONE W 2017 roku

Finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Finansowane ze środków Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich :

Finansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego:

Finansowanie z Gminy Milicz:

ZAKOŃCZONE W 2016 roku

Finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Finansowane ze środków Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich :

Finansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego:

Finansowanie z Gminy Milicz:

ZAKOŃCZONE W 2015 roku

Finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Finansowane ze środków Fundacji PZU:

Finansowane ze środków Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich :

Finansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego:

Finansowanie z Gminy Milicz:

ARCHIWUM

 


 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA