Wersja dla osób niedowidzących

Lepsze jutro

Projekt pn. „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków PFRON.

 

Ośrodek Wczesnej Interwencji mieści się w budynku MSPDiON przy ul. Kopernika 20 w Miliczu oraz w nowootwartym Milickim Centrum Wsparcia Capitol przy ul. Kościuszki 9, działa 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

Ośrodek obejmuje wsparciem dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym z powodu nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego wynikającego z różnych jednostek chorobowych.

Włączenie do programu polega na zarejestrowaniu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności pod nr telefonu 71 38 31 099 bądź osobiście w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Podczas rejestracji ustalany będzie z rodzicem termin oraz godzina wizyty.

Zapewniamy równy dostęp każdemu dziecku, które wymaga wsparcia bez względu na miejsce zamieszkania.

Okres realizacji: od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2024 roku

Harmonogram realizacji projektu w I okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2022 roku

 1. Grupowe zajęcia ogólnorozwijające
 2. Grupowe zajęcia terapeutyczne
 3. Kompleksowa terapia dzieci z autyzmem
 4. Muzykoterapia
 5. Grupa rodzic z dzieckiem
 6. Konsultacja psychologiczna
 7. Grupa wsparcia
 8. Hipoterapia
 9. Terapia logopedyczna
 10. Terapia pedagogiczna
 11. Terapia psychologiczna
 12. Terapia ruchem
 13. Wyjazdowe ośmiodniowe zajęcia ogólnorozwijające dla małych dzieci i ich rodzeństwa połączone z warsztatami dla rodziców
 14. Wyjazdowe czterodniowe zajęcia ogólnorozwijające dla małych dzieci i ich rodzeństwa połączone z warsztatami dla rodziców
 15. Grupowa stymulacja polisensoryczna
 16. Terapia przez sztukę
 17. Diagnoza interdyscyplinarna
 18. Terapia przez zabawę

Wyjazdowe zajęcia ogólnorozwojowe w Mrzeżynie – wyjazd drugi
23.07.2021

W tym roku, z uwagi na duże zainteresowanie, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych zorganizowało w tym roku aż dwa wyjazdy dla najmłodszych do Mrzeżyna. Drugi z nich trwał w dniach 10-17 lipca 2021 r., a  jego uczestnicy (tak jak poprzednicy) nocowali w Ośrodku Wypoczynkowym ALGA.

więcej »


Wyjazdowe zajęcia ogólnorozwojowe w Mrzeżynie – wyjazd pierwszy
22.07.2021

W Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych od wielu lat organizujemy wyjazdowe zajęcia ogólnorozwojowe dla naszych najmniejszych. Także w tym roku nie mogło zabraknąć tej istotnej formy wsparcia. Dlatego też dwanaścioro naszych dzieci wraz z rodzeństwem, rodzicami i terapeutami wybrało się w dniach 3-10 lipca do znanego i lubianego Ośrodka Wypoczynkowego ALGA w Mrzeżynie.

więcej »


Informacja o warsztatach
12.04.2021

Wyjazdowe zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci i ich rodzeństwa połączone z warsztatami dla rodziców (8-dniowe)
 
Termin: od dnia 10 lipca do dnia 17 lipca 2021 r. 
 
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy ALGA w Mrzeżynie
 
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc 
 
nr. telefonu 509 754 867 – koordynator projektu lub 71 38 30 014 – biuro projektu

więcej »


Informacja o warsztatach
12.04.2021

Wyjazdowe zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci i ich rodzeństwa połączone z warsztatami dla rodziców (8-dniowe)
 
Termin: od dnia 3 lipca do dnia 10 lipca 2021 r. 
 
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy ALGA w Mrzeżynie
 
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc 
 
nr. telefonu 509 754 867 – koordynator projektu lub 71 38 30 014 – biuro projektu

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA