Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE

 

      MSPDiON prowadzi „Wczesną Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu” w ramach tzw. Wczesnej Interwencji od 1997 roku Swoim działaniem obejmuje przede wszystkim powiaty milicki, trzebnicki, oleśnicki, krotoszyński, rawicki. Dzieci niepełnosprawne w wieku od 0–7 lat do programu przyjmowane będą na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy w roku. Wieloprofilowa diagnoza małego dziecka dokonywana jeat przez zespół specjalistów, w którego skład wchodzą: rehabilitant, logopeda, psycholog, pedagog. Po wnikliweji wielopoziomowej diagnozie opracowany zostaje kompleksowy Indywidualny Plan Działań, weryfikowany w zależności od efektów terapii i zmieniających się potrzeb dziecka. Praca w zespole sprzyja właściwej ocenie zachowań dziecka. Zajęcia prowadzone są w obecności rodziców by korzystali  z modelowych sytuacji i otrzymywali instruktaż do pracy w warunkach domowych. Z psychologicznego punktu widzenia korzystny dla dzieci jest tylko taki rodzaj terapii, który nie zaburzy relacji z rodzicami. Częstość wizyt rodziców z dzieckiem w Ośrodku Wczesnej Interwencji  uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka. Terapia odbywa się  najczęściej 3 razy w tygodniu, a najrzadziej raz w tygodniu. Prowadzona jest również grupa ,,Rodzic z dzieckiem". Z grup tych korzystają dzieci od 2-4 lat, które nie uczęszczają na codzienne zajęcia grupowe. Zajęcia prowadzone są w salach bogato wyposażonych w pomoce oraz na placu zabaw w pełni dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia na świeżym powietrzu cieszą się dużym zainteresowaniem, ze względu na kontakt z większą ilością dzieci. Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom oraz barierom komunikacyjnym, których rodzice nie są w stanie pokonać, stworzono wyjazdowy zespół terapeutyczny, który prowadzi terapię w domu. W jego skład wchodzą osoby uczące rodziców podstawowych zasad komunikacji oraz sposobów postępownia z dzieckiem (instruktaż prawidłowego karmienia, pozycjonowania dziecka, zabawy itp.).  Rodzice są zapraszani do udziału w spotkaniach w ramach Grupy Wsparcia oraz grupowych zajęciach terapeutycznych prowadzonych, np. metodą Weroniki Sherborne, Knilla, Montessori, Denissona. Dzieci po ukończeniu 3 roku życia biorą udział w zajęciach grupowych 5 razy w tygodniu 4-6 godzin dziennie. Ponadto w razie potrzeby kontynuowana jest terapia indywidualna. Zajęcia grupowe odbywają się w 9 zespołach. Wśród nich jest jedna grupa dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, w której prowadzone są zajęcia metodą nauczania kierowanego i jedna grupa dla dzieci autystycznych, w której zajęcia oparte są na łączeniu wielu metod terapeutycznych. Już od dłuższego czasu zajmujemy się organizacją wyjazdów na basen dla osób z niepełnosprawnością dorosłych, młodzieży i dzieci. Dostrzegając zalety tej formy wsparcia terapeutyczno-rehabilitacyjnego wspieramy w ten sposób również dzieci młodsze, w wieku 3-7 lat oraz ich rodziców. Korzystający z tej formy wsparcia mają zapewniony w pełni przystosowany transport oraz opiekę wykwalifikowanego instruktora pływania. Oprócz wspomnianych działań, wszyscy rodzice, którzy zgłosili się do naszego Ośrodka Wczesnej Interwencji zapraszani są do udziału w spotkaniach, w ramach Grupy Wsparcia. Ośrodek Wczesnej Interwencji funkcjonuje w budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Kopernika 20 w Miliczu.

Projekt realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

CEL PROGRAMOWY: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)
TYP PROJEKTU:  Rehabilitacjia osób niepełnosprawnych w placówkach
AUTORZY: Alicja Szatkowska
KOORDYNATOR: Urszula Gaj
CZAS TRWANIA: 01.04.2013 - 31.03.2016


Informacje dot Projektu oraz zgłoszenia pod numerem tel. 71 3830014

11. Hipoterapia
08.02.2016

          Ta forma terapii służy zarówno rozwojowi sfery ruchowej jak psychicznej. Pozwala bowiem na regulację napięcia mięśniowego, wyrabianie schematu prawidłowego chodu, eliminowanie automatyzmów w ruchach dowolnych, przywracanie zaburzonej symetrii mięśni tułowia, rozwijanie możliwości lokomocyjnych osób z niepełnosprawnością, itp. Poza tym kontakt z koniem wpływa korzystnie na koncentrację uwagi, wprowadza w stan relaksu i odprężenia, wyzwala pozytywne emocje i pobudza zmysły.

więcej »


12. Dogoterapia
08.02.2016

          Metoda aktywizowania dziecka poprzez kontakt z odpowiednio przygotowanym psem w celu wspomagania procesu przywracania pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz opanowania umiejętności zapewniających dziecku aktywne funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym.

więcej »


13. Muzykoterapia
08.02.2016

           Muzykoterapia odbywa się poprzez wspólny ruch taneczny, śpiewanie ulubionych piosenek, poznawanie instrumentów, słuchanie muzyki, zajęcia animacyjne. Zajęcia  pobudzają do działania i uczą współpracy i zapewniają relaks, dzięki któremu buduje się poczucie bezpieczeństwa i  zaufania, pomaga się wyciszyć i redukuje napięcie. Zajęcia mają charakter  grupowy co dodatkowo uczy nawiązywania kontaktu. Terapia muzyką służy wytworzeniu równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesem fizjologicznym. Działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

więcej »

« 1 2
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA