Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE

2. Terapia psychologiczna
08.02.2016

          Jej istotą jest stymulacja rozwoju społecznego, poznawczego i emocjonalno-motywacyjnego, oraz eliminacja tzw. zachowań niepożądanych różnej etiologii. Ta forma wsparcia polega na rozwijaniu poczucia bezpieczeństwa, zaufania do siebie i otoczenia, nauce  rozładowywania napięć, nawiązywania kontaktów, zasad współistnienia społecznego, komunikowania się z otoczeniem, rozwijaniu poczucia bezpieczeństwa, nabyciu maksymalnej samodzielności w podstawowych sferach życia. 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA