Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 2 okres finansowania

3. TERAPIA LOGOPEDYCZNA:
26.04.2016

  • diagnoza indywidualna dziecka w oparciu o obserwację, wywiad, testy diagnostyczne i inne wyniki badań, w tym medycznych,
  • przekazywanie zaleceń terapeutycznych oraz wymiana informacji o dziecku podczas spotkań z rodzicami, w formie instruktażu, podczas rozmów telefonicznych,
  • terapia jedzeniem, wdrażanie do prawidłowych sposobów spożywania posiłków
  • wspieranie mowy przez inne formy aktywności: plastyczne, muzyczne, ruchowe,
  • rozwijanie i trenowanie umiejętności artykulacyjnych, komunikacyjnych, społecznych dziecka w grupie rówieśniczej,
  • wykorzystywanie elementów integracji sensorycznej w terapii logopedycznej,
  • stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata,
  • nauka czytania globalnego jako formy wsparcia dla komunikacji,
  • wsparcie komunikacji niską i/lub wysoką technologią w komunikacji alternatywnej (AAC).
  • Harmonogram realizacji  12 miesięcy od kwietnia 2017r. do marca  2018r.
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA