Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 2 okres finansowania

6. GRUPOWE ZAJĘCIA OGÓLNOROZWIJAJĄCE:
26.04.2016

Celem tej formy zajęć jest uruchomienie oraz zwiększenie spontanicznej aktywności słownej, poszerzenie zasobu słownictwa, poprawa artykulacji, zmiana struktury wypowiedzi oraz prozodii mowy, oraz dawanie pozytywnych odczuć w kontakcie z drugim człowiekiem i okazja do bliskiego kontaktu interpersonalnego. Poza tym zajęcia ogólnorozwijające służą wyzwalaniu spontanicznej aktywności i zwiększeniu zaangażowania w pracę w grupie oraz przyspieszają  osiąganie dojrzałości szkolnej. Na ta formę zajęć składają się metody wspomagające procesy rozumienia i zapamiętywania całych wypowiedzi zdaniowych. Dzięki temu, iż nie kładzie się nacisku na artykulację, w umyśle dziecka tworzy się szkic wypowiedzi zdaniowej, który jako całość kojarzony jest z odpowiednią sytuacją:

- technika rytmogestów (psychostymulacja);

- tworzenie i utrwalanie skojarzeń słowno-obrazowych

- technika zalewania mową (psychostymulacja)

- prawidłowy rozwój mowy (logorytmika, psychostymulacja);

- rozwój psychomotoryczny dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych - łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych (Metoda Dobrego Startu, psychostymulacja))

- rozwój ruchowy – ćwiczenia rozwijające za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, pozwalające dzielić przestrzeń z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku (Metoda Ruchu Rozwijającego)

Harmonogram realizacji projektu 12 miesięcy od kwietnia 2017r. do marca 2018r.

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA