Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 2 okres finansowania

7. HIPOTERAPIA:
26.04.2016

Zajęcia z hipoterapii mają za zadanie:

- regulację nieprawidłowego napięcia mięśniowego,

- wyrabianie schematu prawidłowego chodu,

- eliminowanie automatyzmów w ruchach dowolnych,

- hamowanie przetrwałych odruchów postawy,

- przywracanie zaburzonej symetrii mięśni tułowia,

- rozwijanie możliwości lokomocyjnych niepełnosprawnych,

- pobudzanie zmysłów,

- dostarczanie bodźców równoważnych,

- poprawę aktywności ruchowej, koncentracji uwagi i dobrego samopoczucia,

- usprawnianie pracy organów wewnętrznych,

- wzbogacanie wiedzy beneficjenta o świecie,

- uczenie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy z innymi,

- wprowadzanie w stan relaksu i odprężenia.

Zajęcia prowadzone są przez hipoterapeutę oraz asystenta.

 Harmonogram realizacji projektu 12 miesięcy od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA