Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 2 okres finansowania

8. KOMPLEKSOWA TERAPIA DZIECI Z AUTYZMEM:
26.04.2016

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie zajęć jest pedagog. Dba on o to aby cele, które zostały wyznaczone na podstawie badania profilem psycho-edukacyjnym PEP-R, były realizowane. W terapii niedyrektywnej bardzo ważną rolę odgrywa podążanie za dzieckiem. Terapeuta przyjmuje propozycje zabawy ze strony dziecka, naśladuje jego zachowanie oraz akceptuje fakt, że dziecko może odrzucić proponowane przez niego formy aktywności. Głównym celem jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Terapeuta jest partnerem dziecka, stara się włączyć w świat przeżyć dziecka. Zaczynając oddziaływania terapeutyczne należy spojrzeć na dziecko całościowo. Niezwykle istotna jest współpraca pomiędzy terapeutami a rodzicami danego dziecka. Nie ma jednak jednej metody, która pomoże wszystkim dzieciom z autyzmem. Terapia behawioralna koncentruje się na uczeniu dzieci poszczególnych zachowań, głównie języka, czynności samoobsługowych, zabawy, a także nabywania kompetencji społecznych, oraz ekspresji uczuć. Stosowane są stałe procedury działania. Wprowadzany jest plan dnia, nauka prowadzona jest w określonym czasie, miejscu i z określoną osobą. Metody stymulacyjne działają na rozwój sprawności ośrodkowego układu nerwowego poprzez stosowanie odpowiednich bodźców. Celem tej formy terapii jest poprawa regulacji organizmu. Kolejną metodą jest Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn, której celem jest rozwijanie świadomości własnego ciała, usprawnianie ruchowe, rozwijanie przestrzeni i działania w niej, nawiązywanie i poprawa kontaktu z dzieckiem. Stosowana jest także metoda Domana, która pomaga w komunikowaniu się osobom z autyzmem. Metoda Knillów polega na wykonywaniu programów ćwiczeń, które pomagają dzieciom z autyzmem w odczuwaniu części ciała, nauce ruchów celowych, w nauce naśladownictwa.

Harmonogram realizacji  10 miesięcy od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017 r., oraz od września 2017 r. do marca  2018 r.

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA