Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 1 okres finansowania

1. GRUPOWE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE:
03.07.2017

Wszystkie działania są koordynowane przez oligofrenopedagoga, który systematycznie czuwa nad przebiegiem zadań i współpracuje z innymi terapeutami tworzącymi tzw. zespół terapeutyczny. Wsparcie odbywa się nieustannie poprzez:
 
- wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych (nauka rozbierania i ubierania się, sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, mycia rąk itp.),
 
- organizowanie zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci,
 
- rozwijanie umiejętności społecznych (nauka nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, wzmacniania poczucia własnej wartości itp.),
 
Terapeuta wspiera jednocześnie grupę średnio 5 dzieci. Wsparcie jest udzielane codziennie w wymiarze ok. 5 godzin. W ramach dodatkowej stymulacji oraz integracji do grupy dzieci z niepełnosprawnością na czas zajęć zostają włączone dzieci zdrowe. Poprzez taką formę zajęć i zabaw zostają wypracowane cenne umiejętności radzenia sobie w życiu codzienny.
 
Harmonogram realizacji  12 miesięcy od kwietnia 2016r. do marca  2017r.
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA