Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 1 okres finansowania

2. GRUPA WSPARCIA:
03.07.2017

Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, ma formę odbywających się raz w miesiącu spotkań osób o podobnych problemach. Dzięki temu, każdy zagubiony i poszukujący wsparcia członek może liczyć na wymianę doświadczeń, stosowna pomoc, czy zwykłe słowa otuchy. Ujawnienie niepełnosprawności dziecka jest bardzo trudnym i bolesnym przeżyciem dla rodziców. Niektórzy reagują na tą wiadomość szokiem i praktycznie do końca życia nie potrafią pogodzić się ze stanem dziecka. Większość rodziców jednak adaptuje się do trudnej sytuacji i stara się konstruktywnie wspomagać dzieci w rozwoju. Wymaga to jednak przezwyciężenia wielu codziennych trudności. Poważnym problemem, z jakim mogą borykać się rodzice jest izolacja społeczna, będąca często wynikiem ich własnego lęku. Boją się  pokazać dziecko "publicznie", zwłaszcza jeśli jego niepełnosprawność jest widoczna, boją się powiedzieć o nim znajomym, a nawet rodzinie. Czują się społecznie nieakceptowani. Tego rodzaju sytuacja znacznie zmniejsza możliwość rozwoju dziecka. A warunkiem jego najpełniejszego rozwoju jest akceptacja w środowisku. Dlatego też proponujemy rodzicom naszych podopiecznych, aby brali udział w grupie wsparcia, która pozwoli im na wymianę informacji i doświadczeń, wskaże jak radzić sobie z konkretnymi problemami, jak pomóc w różnych sytuacjach, a przede wszystkim da poczucie, że nie są sami ze swoim problemem. W czasie, gdy dorośli rozmawiają o swoich problemach, dzieci przebywają pod opieką terapeutów. Dzieci w tym czasie realizują program w oparciu o terapię zabawą, stymulacje polisensoryczną oraz orteterapię.
 
Harmonogram realizacji  10 miesięcy od kwietnia 2016 r. do czerwca 2016 r., oraz do września 2016 r. do marca  2017 r.
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA