Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 1 okres finansowania

11. TERAPIA PSYCHOLOGICZNA:
03.07.2017

Przed przystąpieniem do terapii psycholog dokonuje diagnozy, na podstawie której układa plan terapii, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Na diagnozę składają się: wywiad, bezpośrednia obserwacja w gabinecie, nagrania dokonane przez rodziców (jeżeli istnieje taka potrzeba) oraz badanie specjalistycznymi, wystandaryzowanymi testami
 
psychologicznymi i pedagogicznymi, które służą do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego dziecka. Są to m.in.: Dziecięca skala rozwojowa DSR, Skale Inteligencji i Rozwoju IDS, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Karty oceny rozwoju psychoruchowego (KORP) oraz inne.
 
Psycholog współpracuje ściśle z rodziną dziecka oraz innymi terapeutami. Jeżeli istnieje taka potrzeba bierze wraz z dzieckiem udział w zajęciach w grupie rówieśniczej modelując jego zachowanie oraz prowadząc obserwacje. W sytuacjach, w których dla osiągnięcia w pełni celów terapeutycznych, konieczne jest prowadzenie terapii poza placówką terapeuta udaje się do miejsca zamieszkania dziecka i prowadzi terapię w środowisku domowym. Podstawą w terapii jest nawiązanie więzi pomiędzy terapeutą a dzieckiem i zdobycie zaufania dziecka oraz jego najbliższych. W pracy terapeutycznej psycholog wykorzystuje elementy różnych metod, które dobierane są indywidualnie dla każdego dziecka. Są to między innymi: masaż Shantala, wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) ( w oparciu o metodę pani Magdaleny Grycman oraz program językowy Makaton), videotrening komunikacji, integracja sensoryczna, stymulacja polisensoryczna (w Sali Doświadczania Świata), kinezjologia edukacyjna (p. Dennisona) programy M.C. Knillów oraz inne.
 
Harmonogram realizacji projektu 12 miesięcy od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r.
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA