Wersja dla osób niedowidzących

Trener Pracy

Zebranie Walne członków PFZW
17.05.2019

17 maja 2019 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego. Tym razem spotkaliśmy się w Krakowie, gdzie dzięki gościnności Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnoprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” mogliśmy skorzystać z wygodnej sali konferencyjnej oraz poczęstunku przygotowanego przez Lunch Bar Awokado prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną  założoną przez Stowarzyszenie „Ognisko” w celach społecznych. 

W czasie zebrania Zarząd Federacji przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe prowadzonej w 2018 roku działalności oraz informacje dotyczące realizowanych oraz planowanych działań organizacji w 2019 roku. Sprawozdanie ze swojej działalności w minionym roku przedstawiła również Komisja Rewizyjna wnosząc jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Federacji. Delegaci jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. 

Zainteresowanie uczestników zebrania wzbudziły zwłaszcza realizowane przez Federację we współpracy ze Stowarzyszeniem „My dla innych” z Białegostoku projekty szkoleniowe dla kandydatów na trenerów pracy, plany związane z promocją usługi zatrudnienia wspomaganego w Polsce oraz informacje na temat mającej wejść w życie w 2020 roku Ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. 

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych reprezentował Marcin Folmer, koordynator Zespołu Trenerów Pracy Wspomaganej.

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA