Wersja dla osób niedowidzących

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Wystartował nowy projekt - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami
01.03.2021

Ruszyła rekrutacja do nowego projektu! Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jego ideą jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Odbędzie się to poprzez zapewnienie tym osobom asystenta, który mógłby odciążyć rodziców i wspomóc osobę niepełnosprawną w codziennych czynnościach.

Każdemu z uczestników projektu zapewniony zostanie doskonale im znany asystent, któremu ufają zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich opiekunowie prawni, co przekłada się na ich kompetencje i/lub doświadczenie w zajmowaniu się osobami nawet ze sprzężoną niepełnosprawnością czy znacznym jej stopniem. 

Rekrutacja do programu trwa od 01.03.2021 do 31.12.2021 i odbywa się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 509 754 862 (koordynator projektu), a także bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia (Milicz, ul. Kopernika 20).

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA