Wersja dla osób niedowidzących

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2023

Asystentura w MSPDiON trwa
01.03.2023

Realizacja tegorocznej edycji projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” trwa w najlepsze. Od stycznia bieżącego roku kontynuujemy realizację działań, które są ukierunkowane na pomoc osobom z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach. Uczestnicy programu sami decydują, jaki rodzaj i zakres wsparcia jest im potrzebny, a dzięki doświadczonym, wykwalifikowanym asystentom nie muszą prosić o pomoc członków rodziny czy znajomych.

W programie uczestniczy już 68 osób z niepełnosprawnościami, wśród których znajdują się dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Istotny jest przy tym fakt, że rolą asystenta nie jest wyręczanie uczestnika ani opiekowanie się nim, ale wsparcie przy wykonywaniu wybranych czynności w takim zakresie, o jakim zdecyduje osoba, której to dotyczy.

Dzięki realizacji projektu jego uczestnicy mogą bez przeszkód realizować swoje potrzeby i plany, niezależnie czy będą to np. zwyczajne prace w domu, załatwienie spraw w urzędzie, wizyta u lekarza, udział we mszy św. czy spełnienie marzenia o uczestnictwie w wydarzeniu kulturalnym lub sportowym. Pomyślne przeprowadzenie poprzednich edycji programu dobitnie pokazało nam, jak ważną i potrzebną formą wsparcia jest asystentura, dlatego niezwykle cieszymy się, że mamy możliwość realizacji jej po raz kolejny. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia fotorelacji złożonej z przykładowych form wsparcia świadczonych w styczniu i lutym.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest dofinansowany ze środków
Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA