Wersja dla osób niedowidzących

Starsze aktualności

Podsumowanie projektu „Opieka Wytchnieniowa”
21.12.2021

Listopad i grudzień były ostatnimi miesiącami, w trakcie których Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych realizowało tegoroczny projekt „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Działanie to umożliwiło nam zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami w różnym wieku profesjonalnej opieki, dzięki czemu ich rodzice i opiekunowie prawni zyskali chwilę tytułowego wytchnienia.

W trakcie trwania projektu uczestnicy korzystali ze wsparcia zarówno w domach, jak i miejscach przez nich wskazanych, w tym także podczas spacerów i krótkich wycieczek krajoznawczych. Usługi dostosowane były do ich potrzeb i możliwości, podczas gdy rodzice i opiekunowie mieli możliwość realizacji najprostszych ludzkich potrzeb jak wizyta u lekarza, pójście do kościoła, urzędu, fryzjera, na zakupy czy zwyczajny odpoczynek.

Aby dopełnić kompleksowe wsparcie, odbywały się także szkolenia dla rodziców i członków rodzin. W listopadzie były to: Gimnastyka zdrowotna z elementami aerobiku dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością; Refundacja – sprzęt pomocniczy i ortopedyczny oraz Ćwiczenia wzmacniające mięśnie przykręgosłupowe, natomiast w grudniu – Metody karmienia i prawidłowego odżywiania oraz Pierwsza pomoc.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA